Konferencija FUTURE-BME 2024 - prvi poziv


18.03.2024. - 09:23 

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment 30. i 31. oktobra 2024. godine organizuje Međunarodnu naučnu konferenciju ”FUTURE-BME 2024” – Forging the Future: Pioneering Approaches in Business, Management, and Economic Engineering to Overcome Emerging Global Challenges. Konfrencija će se održati u Vinariji Kovačević, smeštenoj u Irigu, na obroncima Fruške gore.

Konferencija je posvećena istraživanju savremenih pitanja i izazova u oblastima menadžmenta, poslovanja, ekonomskog inženjeringa i srodnih naučnih disciplina, kroz interdisiplinarni pristup. Konferencija će na jednom mestu okupiti domaće i strane naučnike, privrednike, predstavnike kompanija, ali i sve one koji žele da prošire svoja znanja iz ovih dinamičnih oblasti.

Odabrani radovi visokog kvaliteta imaju priliku za objavljivanje u časopisima International Journal for Quality Research (ISSN 1800-6450), International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM) (ISSN 2217-2661) i International Journal od Economic Practice and Policy (ISSN 2812-7315). Autori radova sa konferencije će takođe imati mogućnost da publikuju radove u posebnom izdanju časopisa Businesses (ISSN electronic 2673-7116), u skladu sa posebnim/povlašćenim uslovima samo za učesnike konferencije ”FUTURE-BME 2024”.

Pozivamo sve zaintersovane da učestvuju u ovom događaju koji pruža priliku za razumevanje savremenog poslovno-ekonomskog pejzaža, ali i za umrežavanje i saradnju sa vodećim naučnicima i stručnjacima.

Otvorena je registracija i sistem za postavljanje apstrakata: https://www.future-bme.ftn.uns.ac.rs/Submissions.html

Rok za dostavljanje apstrakata je 3. jun 2024. godine.

Organizacioni odbor konferencije
https://www.future-bme.ftn.uns.ac.rs/