Brain Awareness Week 2024


11.03.2024. - 11:52 

Naučna i obrazovna manifestacija BRAIN AWARENESS WEEK 2024 održaće se na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu od 11. do 15. marta 2024. godine.

Organizator konferencije je Laboratorija za merno-informacione sisteme, KELM-DEET, FTN Novi Sad. Suorganizator je Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet, Banja Luka.

Ključna izlaganja u okviru konferencijskog dela manifestacije su:

Utorak, 12.03.2024. 13:00 (Sala 301 u Kuli FTN-a)
• Sunčica Zdravković, "Mozak-računar interfejs (Brain-Computer Interface)"
• Platon Sovilj, "Biološki inspirisane tehnologije elektrotehnike i računarstva"
• Marjan Urekar, "Merenje dinamičkog nivoa šuma EEG uređaja stohastičkom metodom"

Četvrtak, 14.03.2024. 10:00 (Svečana sala FTN-a)
• Vanja Ković, "Diving into Language Processing: A Beginner's Voyage through ERP Brain Research"
• Đorđe Novaković, "Razvoj modularne štampane ploče za akviziciju fizioloških signala"
• Dragan Pejić, "Kratka istorija merenja"
• Jelena Kerac, "EEG for Assessing Game Experience via Character Identification"
• Anđela Šoškić, „Otvorena nauka u elektroencefalografskim istraživanjima“