Održan 30. skup „Trendovi razvoja”


12.02.2024. - 09:21 

Jubilarni, 30. skup „Trendovi razvoja 2024”, održao se od 7. do 10. februara 2024. godine u Hotelu “Fontana” u Vrnjačkoj Banji. Centralna tema Skupa koji je na jednom mestu okupio brojne predstavnike akademske zajednice iz zemlje i regiona bila je “Nastavnici i saradnici kao centar promena u visokom obrazovanju”.

“TREND 2024” svečano je otvorila prof. dr Marijana Dukić Mijatović, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete Republike Srbije. U svom obraćanju prof. Dukić Mijatović istakla je značaj timskog rada predstavnika akademske zajednice, privrede i državnih institucija kao i drugih relevantnih aktera u kreiranju optimalnih uslova u oblasti visokog obrazovanja u Srbiji.

Prisutnima su se u ime organizatora obratio prof. dr Boris Dumnić, v. d. dekana Fakulteta tehničkih nauka koji se osvrnuo na tradiciju i značaj koji skup Trend ima već 30 godina i poželeo svima produktivan rad i izrazio želju da zaključci Skupa budu korisne smernice za razvoj visokog školstva u zemlji.

U ime Univerziteta u Novom Sadu učesnike je pozdravio i rektor Univerziteta, prof. dr Dejan Madić.  Predstavnik Minstarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija bio je prof. dr Miroslav Trajanović, državni sekretar.

Skup “Trendovi razvoja 2024”, između ostalog obeležio je i Okrugli sto pod nazivom „U susret promenama načina finansiranja visokoškolskih ustanova“ tokom kog je zaključeno je da se temi finansiranja treba dati apsolutni prioritet. Na samom početku obratili su se državni sekretari u Ministarstvu prosvete prof. dr Marijana Dukić Mijatović i prof. dr Ivica Radović, predsednik Radne grupe za izradu nacrta Zakona o finansiranju visokog obrazovanja. Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje, prof. dr Aleksandar Jović kroz svoju prezentaciju je predstavio modele finansiranja u EU i rezultate rada Radne grupe. Kroz diskusiju koja je usledila ukazano je na probleme sa kojim se susreću visokoškolske ustanove kao što su finansiranje materijalnih troškova, isplate otpremnina i jubilarnih nagrada, troškova prevoza zaposlenih i generalno finansijskog položaja nastavnika i saradnika. Na Okruglom stolu diskutovali su prof. dr Dejan Gvozdić, dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Vladan Kuzmanović, dekan Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Milica Pavkov Hrvojević, dekan Prirodno-matetičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Goran Janevski, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, prof. dr Biljana Pajin, dekanica Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Tatjana Bugarski, dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Danijela Milošević, dekanica Fakulteta tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Vladimir Ranković, prorektor za nastavu Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Mile Savković, dekan Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo iz Kraljeva Univerziteta u Kragujevcu, Valentina Vrebalov, predsednica Sindikata Fakulteta tehničkih nauka i prof. dr Dušan Savić, prodekan za osnovne akademske studije na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Moderator Okruglog stola je bio prof. dr Boris Dumnić, v. d. dekana Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Dodatno, kao novi koncept uvedena je i panel diskusija na temu “Trendovi u biznis obrazovanju” tokom koje je prepoznat izazov industrijskog razvoja koji je uslovio potrebu značajnog profilisanja biznis obrazovanja. Panelisti prof. dr Vladimir Senić, prorektor Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Drago Cvijanović, dekan Fakulteta za hotelijerstvo i turizam, prof. dr Nebojša Gvozdenović, dekan Ekonomskog fakukteta u Subotici, prof. dr Dušan Savić, prodekan za nastavu FON, Darko Đorić, direktor MIND grupe, Mirko Pešić, direktor NTP Čačak i Nikola Obradović, serijski preduzetnik su u veoma živoj diskusiji dali korisne smernice za predmetnu oblast. Raspored časova za master studije upodobljen zaposlenim studentima, doktorske strukovne studije, značaj vođenja karijere i internacionalizacija obrazovanja, pa i startap koncept lansiranja inovacija neki su od zaključaka sa ovog panela. Moderator panela bio je prof. dr Bojan Lalić.

Skup je obogatila i Radionica „Razumevanje i primena odabranih obrazovnih principa“ koja je podrazumevala rad u manjim grupama i primeni principa na studije slučaja a sadržala je i opštu diskusiju o obrazovnim principima i tehnologijama.

Tokom TREND-a ‘24 predstavljeno je 89 naučno-stručnih doprinosa razvoju visokog obrazovanja. Radovi su prezentovani kroz 2 uvodne sesije, 1 pozivno predavanje, 4 plenarne sesije i 3 poster sesije. Autori radova došli su iz 6 država - Bosne i Hercegovine, Estonije, Mađarske, Slovačke, Sjedinjenih Američkih Država, i Srbije a pripremilo ih je ukupno 318 autora/koautora iz 34 institucije. Teme o kojima se diskutovalo bile su: Finansiranje visokoškolskih ustanova i naučnoistraživačkih organizacija, Rangiranje naučnoistraživačkih organizacija, Agilne metode i pristup obrazovanju, Dualni model i strukovne studije u obrazovanju, Inovacije, izazovi i trendovi u obrazovanju, Trendovi u biznis obrazovanju. Skup će imati i Studentsku sekciju koja će razmatrati sledeće teme: ORCID, studentsko organizovanje kroz zajedničke projekte sa privredom, iskustvo sa studentskim mobilnostima, studentsku praksu, itd.

Nakon trodnevnog rada i detaljne analize svih prezentovanih radova i produktivnih diskusija tročlana Komisija u sastavu prof. dr Mirjana Damnjanović, prof. dr Nenad Simeunović i prof. dr Dejan Lukić donela je predlog Zaključaka skupa koji su se nakon kraće diskusije usvojili i biće dostavljeni svim relevantnim institucijama, učesnicima i široj akademskoj zajednici.

Organizatori „Trendova razvoja” su Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka, a pokrovitelji Ministarstvo prosvete, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Podružnica Društva za obrazovanje IEEE sekcije Srbija i Crna Gora (IEEE Education Society Chapter of the IEEE Serbia and Montenegro Section).
 

Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.