Svečano otvoren jubilarni 30. skup TRENDOVI RAZVOJA: “Nastavnici i saradnici kao centar promena u visokom obrazovanju“


07.02.2024. - 19:57 

U prisustvu velikog broja eminentnih predstavnika visokoobrazovnih i naučnih institucija i akademske zajednice, u sredu, 7. februara 2024. godine svečano je otvoren jubilarni, 30. skup TRENDOVI RAZVOJA. U naredna tri dana u Hotelu „Fontana“ u Vrnjačkoj Banji pažnja naučne i stručne javnosti biće usmerena na temu novih izazova sa kojima se susreću univerziteti u zemlji i regionu.

Skup je otvorila prof. dr Marijana Dukić Mijatović, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete Republike Srbije. Otvarajući skup prof. Dukić Mijatović pozdravila je sve prisutne u ime Ministarstva prosvete i izrazila zadovoljstvo što su se na skupu na jednom mestu našli predstavnici akademske zajednice i privrede. Timskim radom ovih institucija i saradnjom sa ministarstvima radiće se na tome da se donese dobrobit svim subjektima.

U ime Fakulteta i programskog odbora Skupa prisutne je pozdravio prof. dr Boris Dumnić, v. d. dekana Fakulteta tehničkih nauka istakavši tom prilikom tradiciju i značaj održavanja Skupa Trend sa posebnim osvrtom na reprezentativan broj radova i učesnika. Profesor Dumnić naglasio je značaj tema o kojima će se diskutovati tokom naredna tri dana i izrazio želju da rezultati Trenda budu produktivne smernice, novi modeli i zaključci u kom pravcu treba da ide visoko školstvo Srbije.

Prisutnima se obratio i prof. dr Dejan Madić, rektor Univerziteta u Novom Sadu. Prof. Madić istakao je prepoznatljivost Fakulteta tehničkih nauka, broja i kvaliteta njegovih studenata i profesora kao i značaj rezultata koje zajedno postižu u oblasti nauke i istraživanja na globalnoj naučnoj sceni.

Nakon svečanog otvaranja uvodno predavanje na temu "Osvrt na implementaciju Akcionog plana za ostvarivanje strategije obrazovanja (SROVRS 2030) u oblasti visokog obrazovanja" održala je prof. dr Marijana Dukić Mijatović, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete.

U okviru prve plenarne sesije rad sa naslovom Digitalizacije u naučno-inovacionom ekosistemu Srbije predstavio je prof. dr Miroslav Trajanović, državni sekretar u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Ovogodišnji TREND obeležiće niz novina. Po prvi put uvedena je Radionica „Razumevanje i primena odabranih obrazovnih principa“ koja podrazumeva rad u manjim grupama i primeni principa na studije slučaja a sadrži i opštu diskusiju o obrazovnim principima i tehnologijama.

Skup će obeležiti i Okrugli sto "U susret promenama načina finansiranja visokoškolskih ustanova" na kome će učestvovati predstavnici ministarstava, rektori državnih univeziteta kao i dekani i prodekani brojnih tehničkih fakulteta iz Srbije. Na Okruglom stolu diskutovaće  se o veoma aktuelnoj temi koja targetira akademsku zajednicu u ovom trenutku a to je način finansiranja visokoškolskih ustanova.
Na Skupu su uvedene i brojne panel sesije.
Još jedna od novina ovogodišnjeg skupa je i korišćenje online sistema FTN-Conference koje je omogućilo da se celokupni radovi predaju odmah, umesto abstrakata u pdf formatu.

Tokom skupa „Trendovi razvoja 2024“ biće predstavljeno 89 naučno-stručnih doprinosa razvoju visokog obrazovanja. Radovi će biti prezentovani kroz 2 uvodne sesije, 1 pozivno predavanje, 4 plenarne sesije i 3 poster sesije. Autori radova dolaze iz 6 država - Bosne i Hercegovine, Estonije, Mađarske, Slovačke, Sjedinjenih Američkih Država, i Srbije a pripremilo ih je ukupno 318 autora/koautora iz 34 institucije. Teme o kojima će se diskutovati su: Finansiranje visokoškolskih ustanova i naučnoistraživačkih organizacija, Rangiranje naučnoistraživačkih organizacija, Agilne metode i pristup obrazovanju, Dualni model i strukovne studije u obrazovanju, Inovacije, izazovi i trendovi u obrazovanju, Trendovi u biznis obrazovanju. Skup će imati i Studentsku sekciju koja će razmatrati sledeće teme: ORCID, studentsko organizovanje kroz zajedničke projekte sa privredom, iskustvo sa studentskim mobilnostima, studentsku praksu, itd.

Cilj TRENDA 2024 je diskusija o aktuelnim studijskim programima na univerzitetima i njihova usklađenost sa novim izazovima, potrebama savremene industrije i pogled na univerzitetsko obrazovanje iz ugla kompanija. Takođe, razmatraće se i osavremenjavanje nastavnog procesa kroz saradnju sa privredom, kao i novi trendovi i tehnologije u obrazovanju. Predstaviće se i održivi model finansiranja u visokoškolskim ustanovama i razmatrati potreba za značajnijim učešćem države u finansiranju naučno-istraživačkih organizacija. Diskutovaće se procesi internacionalizacije univerziteta, mobilnosti studenata i profesora kroz Erazmus+, Bilateralne i druge projekte, kao i ostvareni rezultati u uspostavljanju i delovanju naučno-tehnoloških parkova i naučno-istraživačkih instituta. Razmatraće se položaj istraživanja i nauke na univerzitetima u pogledu povećanja vidljivosti istraživača i ustanova, novi portal eNauka, kao i uloga NIO urednika.
Poslednjeg dana Trenda, a nakon detaljne analize svih prezentovanih radova i produktivnih diskusija tročlana Komisija predložiće prisutnima predlog Zaključaka skupa koji će se, nakon usvajanja dostaviti svim relevantnim institucijama, učesnicima i široj akademskoj zajednici.

Zbornik radova sa skupa TREND 2024 biće raspoloživ „u oblaku“ u digitalnoj formi na sajtu www.trend.uns.ac.rs. Učesnici će moći da mu pristupe online i da na svojim računarima, tabletima ili mobilnim telefonima čitaju sadržaje radova.

Organizatori „Trendova razvoja” su Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka, a pokrovitelji Ministarstvo prosvete, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Podružnica Društva za obrazovanje IEEE sekcije Srbija i Crna Gora (IEEE Education Society Chapter of the IEEE Serbia and Montenegro Section).

Prvi skup „Trendovi razvoja“ održan je u Novom Sadu u oktobru 1994. godine sa fokusom na trendove razvoja informacionih tehnologija i primenu u elektroenergetici. Dvodnevni događaj okupio je oko 100 učesnika iz privrede i naučnoistraživačkih ustanova. Osmi skup predstavlja zaokret u tematici, te se skup poslednjih dvadeset godina bavi razmatranju ključnih pitanja daljeg razvoja visokog obrazovanja i transformacije univerziteta.
 

Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.