Izabrano novo poslovodstvo FTN-a


02.02.2024. - 13:25 

Na 17. Sednici Saveta Fakulteta tehničkih nauka održanoj u petak, 2. februara 2024. godine sproveden je postupak tajnog glasanja za kandidate za novo poslovodstvo FTN-a koje su ovom organu Fakulteta predložili članovi Nastavno-naučnog veća.

Za dekana Fakulteta izabran je prof. dr Boris Dumnić.

Tim profesora Dumnića u naredne tri godine činiće: prodekan za nastavu prof. dr Darko Stefanović, prodekan za finansije i razvoj prof. dr Igor Peško, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju prof. dr Milan Vidaković i prodekan za investicije i saradnju sa privredom prof. dr Dejan Lukić.