Javni poziv za prijavu studenata za Erazmus+ odlaznu mobilnost


30.01.2024. - 10:35 

Univerzitet u Novom Sadu raspisuje Javni poziv za prijavu studenata za Erazmus+ odlaznu mobilnost, u svrhu realizacije studentske prakse sa Univerziteta u Novom Sadu prema visokoškolskim ustanovama iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu (ranije poznate kao programske zemlje - članice EU, Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska).

Studenti članica UNS-a sami, uz konsultacije sa svojim Erazmus+ akademskim koordinatorima, pronalaze akademskog partnera (univerzitet) ili neakademskog partnera (na primer, kompaniju ili organizaciju iz struke) iz EU/programske zemalje, koji nude mogućnost Erazmus+ prakse.

TRAJANJE JAVNOG POZIVA (KONKURSA): 29. januar 2024. – 29. februar 2024. godine
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: četvrtak, 29. februar 2024. godine do 23.59 časova

Kandidati zainteresovani za detalje konkursa, informacije o prijavi mogu pronaći OVDE.