Doktorske studije - Obaveštenje o nastavi kod prof. dr Silvie Gilezan


23.11.2023. - 08:12 

Predavanja iz  predmeta Odabrana poglavlja iz matematike, modul “Logike u računarstvu”, i dogovor za module "Semantika programskih jezika" i "Modeli izvračunljivosti" za studente doktorskih studija, će biti održana tokom januara 2024. godine.

Deatljnije informacije će biti poslate blagovremeno.

Informacije u vezi sa predmetima su na stranici:

http://imft.ftn.uns.ac.rs/~silvia/Teaching

http://imft.ftn.uns.ac.rs/silvia/Teaching/LogikaURačunarstvu

http://imft.ftn.uns.ac.rs/~silvia/Teaching/SemantikeProgramskihJezika

http://imft.ftn.uns.ac.rs/~silvia/Teachnig/ModeliIzra%C4%8Dunljivosti