Predavanja u okviru seminara Centra za matematiku i statistiku Fakulteta tehničkih nauka


17.11.2023. - 13:23 

U utorak 21. novembra će biti realizovana predavanja u okviru seminara Centra za matematiku i statistiku Fakulteta tehničkih nauka. Predavanja su povezana s manifestacijom Dani matematike u Novom Sadu u organizaciji Društva matematičara Novog Sada. Logičko-algebarsko-diskretni susreti (LADIS) su zajednički projekat Prirodno-matematičkog fakulteta i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu s ciljem da se produbi i proširi saradnja ove dve institucije.

Predavanja:
21. novemar 2023. - Svečana sala FTN-a

11:00-12:00 časova - Maja Pech: Modeli i klone: tamo, nazad i dalje, iza horizonta
12:00-13:00 časova - Miloš Stojaković: Crveno-plava uparivanja bez presecanja