Memorandum o saradnji u oblasti obrazovanja i nauke između FTN-a i Pravnog fakulteta


14.11.2023. - 13:40 

Fakultet tehničkih nauka i Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu su potpisali Memorandum o saradnji u oblasti obrazovanja i nauke. Predmet ovog Memoranduma je uspostavljanje i razvoj saradnje u oblasti obrazovanja i nauke, što obuhvata procese povezivanja obrazovne, naučne, istraživačke, a radi ostvarenja zajedničkih aktivnosti i projekata, u cilju podsticanja multidisciplinarnog pristupa savremenim društvenim, ekonomskim, tehnološkim i kulturnim tokovima, a u duhu međusobnog poverenja dobre obrazovne i naučne saradnje.

Memorandum o saradnji je u ime Fakulteta tehničkih nauka potpisao v. d. dekana prof. dr Boris Dumnić, a u ime Pravnog fakulteta dekan prof. dr Tatjana Bugarski.
 

Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.