Fond za nauku Republike Srbije odobrio je finansiranje projekta "Mathematical Methods in Image Processing under Uncertainty"


18.10.2023. - 11:58 

Fond za nauku Republike Srbije odobrio je finansiranje projekta "Mathematical Methods in Image Processing under Uncertainty" (MaMIPU) u okviru programa PRIZMA. Projekat čine članovi jedanaestočlanog tima sa različitih fakulteta, uključujući Fakultet tehničkih nauka, Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Elektrotehnički fakultet, Rudarsko-geološki fakultet, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu i Fakultet za hotelijerstvo i turizam Univerziteta u Kragujevcu. Projekat će biti vođen od strane prof. dr Nebojše Ralevića sa Katedre za matematiku, Departmana za opšte discipline u tehničkim naukama.

Na Javni poziv za program PRIZMA je pristiglo 660 predloga projekata, od kojih je odobreno finansiranje njih 97 iz 11 gradova.

Projekat spada u oblast prirodnih nauka i matematike, fokusirajući se na istraživanje novih teorija i inovativnih tehnika, pre svega u oblastima računarske i digitalne geometrije, topologije i fazi metričkih prostora u kontekstu analize i obrade slika. Tim projekta razvijaće napredne modele i algoritme učenja koji će biti primenjeni u obradi slika, što je posebno važno u medicinskoj dijagnostici.

Više informacija o projektu i članovima tima možete pronaći na sajtu projekta.

Više detalja o pozivu i odobrenim projektima pogledajte OVDE.