Javni poziv za prijavu studenata za Erazmus+ odlaznu mobilnost u letnjem semestru 2023/2024. godine


21.09.2023. - 13:52 

Univerzitet u Novom Sadu raspisuje jedinstveni Javni poziv za prijavu studenata za Erazmus+ odlaznu mobilnost u letnjem semestru 2023/2024. godine (finansirano iz projekta KA131 2022 i KA131 2023) i deo mobilnosti u zimskom semestru 2024/2025. godine (iz projekta KA131 2023) sa Univerziteta u Novom Sadu prema visokoškolskim ustanovama iz država članica EU i trećih zemal?a pridruženih Programu (ranije poznate kao programske zeml?e - članice EU, Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska).

TRAJANjE JAVNOG POZIVA (KONKURSA): 21. septembar – 11. oktobar 2023. godine

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA: sreda, 11. oktobar 2023. godine do 23.59 časova

Studenti zainteresovani za detalje konkursa informacije o prijavi mogu pronaći OVDE