Javni poziv za odlaznu mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse


18.09.2023. - 10:06 

Univerzitet u Novom Sadu raspisuje Javni poziv za prijavu studenata za Erazmus+ odlaznu mobilnost u svrhu realizacije studentske prakse prema državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim Programu (ranije poznate kao programske zemlje - članice EU, Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska).

TRAJANjE JAVNOG POZIVA (KONKURSA): 14. septembar – 09. oktobar 2023. godine

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA: ponedeljak, 09. oktobar 2023. godine do 23.59 časova

Studenti zainteresovani za detalje konkursa u svrhu obavljanja stručne prakse, informacije o prijavi mogu pronaći OVDE