Potpisan Sporazum o naučno-istraživačkoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa Pomorskim fakultetom Kotor


04.09.2023. - 13:13 

U ponedeljak, 4. septembra 2023. godine Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore potpisali su Sporazum o naučno-istraživačkoj i poslovno-tehničkoj saradnji.

Sporazum su potpisali dekan FTN-a prof. dr Srđan Kolaković i dekan PFK-a prof. dr Špiro Ivošević. Kroz zajednički rad na naučno-istraživačkim projektima, razvoj proizvoda i proizvodnih programa, organizaciju stručnih i naučnih skupova, mobilnost studenata na svim nivoima studija stvaraju se mogućnosti za razmenu znanja, iskustava i inovacija.

Naši studenti će imati priliku da prošire svoje horizonte i razvijaju veštine koje će im koristiti u budućim profesionalnim karijerama. Osim toga, razmena naučnih resursa i ekspertize doprineće istraživačkom radu naših fakulteta i pomoći nam da ostvarimo konkretne rezultate u raznim oblastima.

Očekujemo da će ova saradnja doneti brojne inovacije i mogućnosti za zajednicu, kao i da će doprineti jačanju naših institucija kao lidera u oblasti tehničkih i pomorskih nauka.
 

  • Nije moguće prikazati sliku.
  • Nije moguće prikazati sliku.