Predavanje Leadership in global world – dr Stanislav Šekšnja


24.06.2010. - 00:00
U subotu, 26.06.2010. godine sa početkom u 11 časova dr Stanislav Šekšnja će održati predavanje na temu „Leadership in global world“ u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka.

Dr Stanislav Šekšnja je profesor za preduzetničko liderstvo međunarodne biznis škole INSEAD.

Kao direktor “Talent Equity Institute” nalazi se na čelu praktične primene Talent Performance and Leadership Development Consulting-a. Poseduje više od 10 godina iskustva u oblasti praktičnog upravljanja.
Završio je Moskovski državni Univerzitet M.V. Lomonosov, dobio zvanje MVA v Northeastern University (USA) i magistar je ekonomskih nauka u MGU.

Profesor Šekšnja je autor, koautor ili urednik sedam knjiga, i to “Kako efikasno upravljati slobodnim ljudima”, “KOUČING” (2010.), “Novi lideri ruskog biznisa” (2004.), “Korporativno upravljanje u Rusiji” (2004.), “Upravljanje personalom moderne organizacije” (sedam izdanja od 1995. godine). Rukovodi istraživanjem u oblasti preduzetništva, liderstva, upravljanja ljudskim kapitalom i korporativnog upravljanja. Članci S. Šekšnje su objavljeni u publikacijama kao što je: Harvard Business Review (Russia, Germany), Organizational Dynamics, The European Management Journal, California Management Review, Compensation and Benefits Review, Personnel Management, Vedomosti, Ekspert, Dengi.

U svojoj bogatoj karijeri zauzimao je funkcije: Generalnog direktora „Alfa-Telekom“-a, Predsednika i Generalnog direktora „Millicom International Cellular“-a, Rusija i ZND, Glavnog operativnog direktora „Vimpelkom“-a, Direktora kadrovskog upravljanja „OTIS Elivejtor“-a, Centralna i istočna Evropa.

Danas je Predsednik Odbora za kadrove i nagrade Nadzornog saveta DTEK (Ukrajina).