Predmet: Stručna praksa MEN3 (17 - IM2104)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Sticanje neposrednih saznanja o funkcionisanju, organizaciji i upravljanju preduzećima i institucijama koje se bave poslovima u okviru struke za koju se student osposobljava i mogućnostima kreativne primene prethodno stečenih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenata za primenu prethodno stečenih teorijskih i stručnih znanja za rešavanje konkretnih praktičnih inženjersko-menadžerskih zadataka u okviru izabranog preduzeća ili insititucije. Upoznavanje studenata sa delatnostima izabranog preduzeća ili institucije, njihovim resursima, načinom poslovanja, upravljanjem i mestom i ulogom diplomiranih inženjera menadžmenta u njihovim organizacionim strukturama.
Formira se za svakog studenta posebno, u dogovoru sa rukovodstvom preduzeća ili institucije u kojima se obavlja stručna praksa, a u skladu sa potrebama struke za koju se student osposobljava.
Praktičan rad u preduzeću ili instituciji, konsultacije i pisanje dnevnika stručne prakse u kome student opisuje aktivnosti i poslove koje je obavljao za vreme stručne prakse.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupa autoraPriručnici, knjige i udžbenici-
Grupa autoraOdgovarajući materijal neophodan za rešavanje konkretnih problema-
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!