НОСТРИФИКАЦИЈА ДИПЛОМА - ВАЖНА НАПОМЕНА


14.05.2019. - 08:57 

Признавање стране школске исправе у основном и средњем образовању и васпитању

Влада Републике Србије 06. септембра 2018. године, Одлуком 05 број: 02-7912/2018-02 основала је Агенцију за квалификације.
Поступак за признавање страних основношколских, средњошколских и високошколских исправа и поступак давања одобрења за стицање статуса ЈПОА, почев од 05. априла 2019. године, подноси се Агенцији за квалификације, која се налази на адреси: Београд, Ул. Мајке Јевросиме број 51.
Све додатне информације можете добити на mail адреси: agencija@azk.gov.rs

Обавештење преузето са сајта Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.