Збирка задатака и литература


21.07.2022. - 15:20 
Препоручена литература за спремање пријемног испита за све области на Факултету техничких наука:

1. Средњошколски уџбеници из математике.

2. Збирка "Припрема за пријемни испит из математике", Катедра за математику, ФТН.
Збирка се може купити у скриптарници Факултета по цени од 1000,00 динара. Радно време Скриптарнице је радним данима од 7 до 14:30 часова.
Контакт: 021 485-2106.

3. Задаци и решења са пријемних испита:

Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2023. године
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2022. године
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2021. године
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2020. године
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2019. године
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2018. године
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јуну 2017. године
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2016. године
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2015. године
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2014. године
Решени задаци свих пријемних испита који су се одржали у јулу 2013. године
Решени задаци пријемних испита који су се одржали у јулу 2012. године

4. Препоручена литература за спремање пријемног испита за упис на Архитектуру:
1. Ранко Радовић, Антологија кућа (са два DVD-а), 23 примера архитектуре и урбанизма света, Грађевинска књига, Београд 2016.
2. Милан П. Ракочевић, Увод у архитектонско пројектовање (или – 24 сата архитектуре – ново издање), Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1998.
3. Јирген Једике, Облик и простор у архитектури, Орион – Арт, Београд.

Општа култура:
1. Деретић Јован, Митровић Л. Марија, Бојовић Злата, Историја књижевности за 1. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд.
2. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за 3. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2010.
3. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за 4. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2009.
4. В. Галовић, Б. Гостовић, Ликовна култура, за гимназију и стредње стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2009.
5. С. Маринковић, Музичка култура за гимназију и стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
6. Галовић Видосава, Историја уметности за 1. и 2. разред ликовне и 3. разред угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике, Београд.
7. Марковић Михаило, Логика за 3. разред гимназије и правно-биротехничке школе (2018.г.), Завод за уџбенике, Београд.
8. Група Аутора, Социологија за 3. средњих стручних школа и 4. разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд.
9. Цветковић Владимир, Цекић Ненад, Савић Миле, Филозофија за 4. разред гимназије и стручних школа, Завод за уџбенике, Београд.
10. К. Богдановић, Б. Бурић, Теорија форме, Завод за уџбенике, Београд, 1999.
11. Пушић Љубинко, Град, друштво, простор - Социологија града, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Београд
12. Јустејн Гордер, Софијин свет, Геопоетика.
13. Умберто Еко, Историја лепоте, Плато, Београд.

5. Препоручена литература за спремање пријемног испита за упис на Сценску архитектуру, технику и дизајн:

Архитектура
1. Ранко Радовић: Нова антологија кућа, Грађевинска књига, Београд, 2001.
Сценске уметности
1. Роналд Харвуд: Историја позоришта, Клио, Београд, 1998.
Визуелне уметности
1. Галовић, Б. Гостовић: Ликовна култура за гимназију и средње стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.
Примењене уметности и дизајн
1. Радивоје Динуловић: Проширена сценографија или шта је сценски дизајн, 2010.
(доступно ОВДЕ)
2. Циклус предавања Шта је сценски дизајн?, 2013.
(доступно на ОВДЕ)
Музичка уметност
1. Соња Маринковић: Музичка култура за стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
Књижевност
1. Николић, Б. Милић: Читанка са књижевно-теоретским појмовима за III разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.
2. Николић, Б. Милић: Читанка са књижевно-теоретским појмовима за IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2011.


6. Препоручена литература за припрему теста склоности за упис на Графичко инжењерство и дизајн

Ликовна култура, за гимназије и средње стручне школе, Видосава Галовић и Бранка Гостовић, Завод за уџбенике Београд, 2021.
Графичко обликовање и писмо, за графичку и ликовну струку, Слободан Недељковић, Миодраг Недељковић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
Рачунарство и информатика за 1. разред средње школе, Никола Клем, Завод за уџбенике, Београд, 2013.
Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије, Душа Вуковић, Станка Матковић, Мијодраг Ђуришић, Завод за уџбенике, Београд, 2016. (Области: Локалне рачунарске мреже, Web технологије)
Рачунарство и информатика за 1. разред гимназија и средњих стручних школа, Мирсад Имамовић, Завод за уџбенике, Београд, 2014.
ОБЛАСТИ: Рачунарство и информатика; Рачунарски системи; Основна структура рачунара: процесор, меморије (врсте и улогу различитих меморија), улазно-излазни уређаји (врсте и намене различитих улазно-излазних уређаја), као и комуникацију између њих; Компоненте хардвера рачунарског система; Софтвер; Оперативни систем; Елементи графичког корисничког интерфејса и интеракција са њима; Апликативни програми; Рачунарске мреже; Средства и методе заштите рачунарских система; Интернет; Сервиси интернета; Безбедност и приватност на интернету.
Хемија 1, Недељковић Татјана, Уџбеник за први разред гимназије, Логос, 2020. (или било који Уџбеник из Хемије за први разред гимназије)
Хемија 2, Рајић Снежана, Уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера, Логос, 2020. (ОБЛАСТИ: Метали с-, п- и д- блока периодног система елемената.)
Хемија за четврти разред гимназије, Петровић, Јулијана, Велимировић, Смиљана, , Завод за уџбенике и наставна средства, Београд (ОБЛАСТИ: Добијање целулозе, Производња хартије, Природни и синтетски полимери, Боје.)
Физика за први разред гимназије (Физика 1), Милан О. Распоповић, Завод за уџбенике ИЛИ Физика за 1. разред четворогодишњих средњих стручних школа,  Милан О. Распоповић и Татјана М. Бобић, Завод за уџбенике (ОБЛАСТИ: Основне физике (физичке величине, основне и изведене величине); Основни физички закони, Познати физичари.)
Физика за трећи разред гимназије општег и природно-математичког смера (Физика 3), Милан О. Распоповић, Завод за уџбенике ИЛИ Физика за 2. разред четворогодишњих средњих стручних школа,  Милан О. Распоповић и Татјана М. Бобић, Завод за уџбенике(ОБЛАСТИ: Оптика (таласна и геометријска оптика*, оптичка својства ока), Таласи (врсте и карактеристике таласа, електромагнетни таласи; Основни физички закони, Познати физичари.)*Геометријска оптика се не налази у Физици за 2. разред четворогодишњих стручних школа.
Физика за четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера (Физика 4), Милан О. Распоповић, Завод за уџбенике (ОБЛАСТИ: Структура атома (Спонтана и стимулисана емисија светлости, ласери, холографија, полупроводници), Топлотно зрачење и фотони (Топлотно зрачење, Апсолутно црно тело, квантна природа електромагнетних таласа, фотоелектрични ефекат, честице-таласна природа светлости); Основни физички закони, Познати физичари.)7. Материјал за припрему теста склоности који се полаже за упис на Грађевинарство можете погледати ОВДЕ.

8. Збирка тестова склоности и логичких задата са решењима (PDF) - пријемни испити одржани у периоду од 2001-2017. године