Начин полагања


12.03.2024. - 15:49 
***

Пријемни испит МАТЕМАТИКА
- полаже се за упис на:

Енергетику, електронику и телекомуникације
Рачунарство и аутоматику
Мехатронику
Софтверско инжењерство и информационе технологије
Примењено софтверско инжењерство
Мерење и регулацију
Биомедицинско инжењерство
Инжењерство информационих система
Информациони инжењеринг
Анимацију у инжењерству

Пријемни испит садржи 10 (десет) задатака, траје 4 (четири) сата а максималан број бодова је 60. На пријемном испиту нису понуђена решења већ се бодује поступак рада, тако да је могуће освојити бодове и код недовршених решења задатака.


***

Пријемни испит МАТЕМАТИКА СА ЛОГИКОМ
- полаже се за упис на:

Индустријско инжењерство
Инжењерски менаџмент
Производно машинство
Механизацију и конструкционо машинство
Енергетику и процесну технику
Техничку механику и дизајн у техници
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство заштите на раду
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Саобраћај и транспорт
Поштански саобраћај и телекомуникације
Геодезију и геоинформатику
Чисте енергетске технологије
Електротехнику (струковне студије)
Софтверске и информационе технологије (струковне студије)

Пријемни испит садржи 10 (десет) задатака, траје 4 (четири) сата а максималан број бодова је 60. Првих 5 (пет) задатака служи за проверу знања из математике, а преосталих 5 (пет) задатака служе за проверу логичког закључивања.

***

Пријемни испит МАТЕМАТИКА СА ПРОВЕРОМ СКЛОНОСТИ ЗА ГРИД
- полаже се за упис на:

Графичко инжењерство и дизајн

Пријемни испит траје 4 (четири) сата и састоји се из два дела: Математика (пет задатака; максимални број бодова је 30) и Провера склоности за студије ове струке (двадесет питања; максимално 30 бодова).  

***

Пријемни испит МАТЕМАТИКА СА ПРОВЕРОМ СКЛОНОСТИ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО
- полаже се за упис на:

Грађевинарство

Пријемни испит траје 4 (четири) сата и састоји се из два дела: Математика (пет задатака; максимални број бодова је 30) и Провера склоности за студије ове струке (двадесет питања; максимално 30 бодова).

***

Пријемни испит ТЕСТ ИЗ ОБЛАСТИ АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ; УРБАНИЗАМ; МАТЕМАТИКА, ГЕОМЕТРИЈА И РАЧУНАРИ; САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА, ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА; УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН У АРХИТЕКТУРИ
- полаже се за упис на:

Архитектуру

Пријемни испит траје 3 (три) сата и састоји се од 60 питања из области: Архитектонско пројектовање; Урбанизам; Математика (Геометрија); Рачунари; Савремена архитектура, историја и теорија уметности; Дизајн у архитектури као и области из средњошколских уџбеника и књига које су наведене у објављеном попису литературе. На тесту се може освојити максимално 60 бодова.

***

Пријемни испит ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ И РАЗГОВОР СА КОМИСИЈОМ
- полаже се за упис на:

Сценску архитектуру, технику и дизајн

Пријемни испит састоји се из два дела: ТЕСТА ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ (питања из области архитектуре, сценских уметности, визуелних уметности, примењених уметности и дизајна, књижевности, историје и опште културе и информисаности), као и РАЗГОВОРА СА КОМИСИЈОМ. Пријемни испит се састоји из два дела, од којих се сваки бодује у распону од 0 до 30 бодова.

***


* Термини за полагање пријемног испита су последњи дани јуна, односно први дани јула, а коначни термини биће одређени Конкурсом за упис у I годину студија.

* Кандидат има право да се пријави на највише пет студијских програма - ПЕТ ЖЕЉА.

* Литературу за припрему пријемног испита можете пронаћи ОВДЕ.