Мастер академске студије / Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму
Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму

 Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер архитектуре (Маст. инж. арх.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Архитектура


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60 

Студијски програм Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму основан је 2013. године на Департману за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука као интердисциплинарни студијски програм са фокусом на примени дигиталних технологија у архитектури, урбанизму, индустријском дизајну и другим  сродним дисциплинама. ...
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Тепавчевић др Бојан
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Дигитални дизајн у архитектури и урбанизму30201.008
Архитектонска визуализација30201.007
Дигитална фабрикација у архитектури30201.008
Изборна позиција 120-20-202.006
Изборна позиција 2202-300.00-1.005

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборна позиција 30-200-200.005
Стручна пракса - мастер00003.003
Студијски истраживачки рад000130.008
Израда и одбрана мастер рада000010.0010