Предмет: Основни принципи осигурања (17 - URZP80)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областУправљање ризиком и менаџмент осигурања
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Програм предмета

Програм се примењује од 24.08.2007..

Циљ предмета представља упознавање студента са значајем функције осигурања, изналажење најефикаснијих начина за економску заштиту услед оштећења или уништења имовине, здравља и живота људи, као последице стихијских догађаја и несрећних случајева. Током наставе студенти стучу знања потребна за одређивање потребе, врсте и начина осигурања.
Студент ће бити способан да утврди потребу за осигуравајућом заштитом за предузећа и физичка лица, да препозна ризик и опасност која прети стварима и људима, те да пројектује најповољнији модел осигурања за различите врсте имовине. Кроз предавања, вежбе и практичан рад, студент ће стећи потребна знања о осигуравајућем друштву, начину функционисања, техничким елементима осигурања као и економској, правној и социјалној функцији осигурања.
Теоријска настава, садржај и структура предмета. Увод у осигурање, историја осигурања, дефиниција осигурања, функционисање осигурања, техничка основа осигурања, економски значај осигурања. Подела осигурања: неживотна осигурања, животна осигурања, реосигурање и саосигурање. Субјекти осигурања: осигуравач, осигураник, корисник осигурања, уговарач осигурања, заступници осигурања и посредници осигурања. Организациони облици осигурања: акционарско друштво за осигурање, друштво за узајамно осигурање, удружење осигуравача, пулови за осигурање и реосигурање. Тржиште осигурања: светско тржиште осигурања, домаће тржиште осигурања, дистрибуција осигуравајућих производа, директиве Европске уније у области осигурања.Основни елементи осигурања: предмет осигурања, осигурана опасност, сума осигурања, премија осигурања, осигурани случај, технички резултат, франшиза, бонус и малус. Економика осигурања: приходи, расходи, ликвидност, рентабилност, економичност.Реосигурање, саосигурање. Процена и ликвидација штета.
Настава на предмету обухвата предавања и аудиторне вежбе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Мркшић, Д., Ћосић, Ђ.Управљање ризиком и осигурање2015Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Авдаловић, В.Принципи осигурања2007Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Scott E. Harrington, Gregory R. NiehausRisk Management and Insurance2004McGraw/IrwinСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда50.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Ћосић др Ђорђе
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Поповић др Љиљана
Доцент

Аудиторне вежбе