Предмет: Хемијски феномени у инжењерству заштите на раду (17 - Z153)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областИнжењерство заштите на раду
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Програм предмета

Програм се примењује од 23.10.2012..

Упознавање студената техничких струка са основним принципима и законитостима хемије.
Након одслушаног курса и положеног испита, студент ће моћи да: Дефинише и примени основна знања из области опште и неорганске хемије и разуме све процесе и феномене хемијских реаговања која се јављају у области инжењерских наука.
Материја, маса и енергија. Хемијски елементи и једињења. Атом и хемијски елемент. Хемијски симболи, формуле и једначине. Релативна атомска и молекулска маса. Појам мола, моларне масе и моларне запремине. Периодни систем елемената. Основни хемијски закони. Хемијска реаговања, стехиометрија. Структура чистих супстанци. Структура атома. Периодичност особина елемената у периодном систему. Структура молекула. Хемијска веза. Типови међумолекулских интеракција. Дисперзни системи. Раствори. Оксидација, редукција. Типови и карактеризација неорганских једињења. Хемијска кинетика. Катализатори. Хемијска равнотежа. Електролитичка дисоцијација. Дисоцијација воде. пХ вредност. Равнотеже у растворима електролита. Методе неутрализације. Пуфери. Хидролиза. Електрохемија. Корозија. Корозиони процеси и заштита од корозије. Процеси сагоревања. Токсикологија неорганских материја.
Предавања. Лабораторијске и рачунске вежбе. Консултације, заједничке и индивидуалне. Током семестра студенти су обавезни да присуствују предавањима, лабораторијским и рачунским вежбама. Након успешно реализованих предиспитних обавеза, студенти излазе на завршни испит који се полаже у писменој (рачунски део) и у усменој форми (теоријски део). Писмени део испита може се полагати кроз форму два колоквијума.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Радонић, Ј., Турк Секулић, М., Војиновић-Милорадов, М.Техничка хемија, скрипта2010Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Група аутораХемијски феномени у инжењерству : практикум за реализацију вежби на студијским  програмима Машинство и Чисте енергетске технологије 2018Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Арсенијевић, С.Хемија : општа и неорганска1998Научна књига, БеоградСрпски језик
Monk, P.Maths for Chemistry2006Oxford University Press, New YorkЕнглески
Перишић-Јањић Н., Ђаковић-Секулић Т., Гаџурић С.Општа хемија2008Природно-математички факултет, Нови СадСрпски језик
Милић, Н., Милошевић, Н.Неорганска хемија2017Медицински факултет, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада20.00
Присуство на вежбамадада5.00
Колоквијумнене20.00
Колоквијумнене20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда30.00
Практични део испита - задацинеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Радонић др Јелена
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Турк-Секулић др Маја
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Живанчев др Невена
Асистент са докторатом

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Антић Катарина
Стипендиста Мин.науке на докт.студијама

Лабораторијске вежбе