Предмет: Анализа система заштите животне средине (17 - MPK005)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2012..

- Стицање основних знања, инжењерских компетенција и академских вештина о анализи података у домену инжењерства заштите вода, ваздуха и земљишта. - Упознавање студената са савременим методама планирања експеримента - Стицање знања о зеленим и low-cost технологијама сепарације које се примењују у преради отпадних токова. - Упознавање студената са основним принципима процеса адсорпције и синтезом и применом алтернативних адсорпционих медијума. - Оспособљавање студената за коришћење хроматографије и спектрофотометрије у циљу квантификације резидуа полутаната пре и након третмана. - Оспособљавање студената за успешну обраду и анализу експерименталних података.
Након одслушаног курса и положеног испита, студент ће моћи да: 1. Анализира податке о степену контаминације воде, ваздуха и земљишта. 2. Планира експериментална истраживања. 3. Наведе и опише зелене и low-cost технологије које се примењују у преради отпадних токова. 4. Користи инструменталне методе (хроматографију и спектрофотометрију) као алат за квантификацију резидуа полутаната. 5. Обради и тумачи експерименталне резултате. 6. Примени алтернативне адсорпционе медијуме за пречишћавање отпадних токова.
Особине и понашање гасова, чврстих и течних супстанци. Дисперзни системи. Раствори. Физичка и хемијска адсорпција, топлота адсорпције, адсорпциона кинетика и равнотежа. Примена адсорпције у инжењерству. Катализа, каталитичке реакције, теорије хетерогене катализе, хомогена катализа. Експеримент у пракси, приступ експерименталном истраживању, планирање експеримента. Типови грешака, систематске грешке, грубе грешке, случајне грешке. Тачност и прецизност добијених резултата мерења. Изражавање аналитичких података. Графичка анализа резултата експеримента. Статистичка обрада резултата експеримента. Методе анализе. Зелене и лоw-цост технологије које се примењују у преради отпадних токова. Инструменталне методе анализе као алат неопходан за квантификацију резидуа полутаната пре и након третмана отпадних токова. Хроматографија. Спектрофотометрија.
Предавања. Лабораторијске и рачунске вежбе. Консултације, заједничке и индивидуалне. Током семестра студенти су обавезни да присуствују предавањима, лабораторијским и рачунским вежбама. Након успешно реализованих предиспитних обавеза, студенти излазе на завршни испит који се полаже у писменој (рачунски део) и у усменој форми (теоријски део). Писмени део испита може се полагати кроз форму два колоквијума.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Марјановић, Н.Инструменталне методе анализе : методе раздвајања. I/12001Технолошки факултет, Бања ЛукаСрпски језик
Е. WorchAdsorption Technology in Water Treatment, електронско издање2012Walter de Gryter GmbH & Co. KGЕнглески
Skoog, D.A., West, D.M., Holler, F.J.Osnove analitičke kemije1999Školska knjiga, ZagrebХрватски
Пантелић, И.Увод у теорију инжењерског експеримента1976Раднички универзитет "Радивој Ћирпанов", Нови СадСрпски језик
Pawliszyn, J., Lord, H.L.Handbook of Sample Preparation2010Wiley, New JerseyЕнглески
Atkins, P., De Paula, J.Elements of Physical Chemistry2009Oxford University Press, New YorkЕнглески
М. Турк Секулић. Ј. РадонићАнализа система заштите животне средине - скрипта2017Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Сложени облици вежбидада20.00
Присуство на вежбамадада5.00
Колоквијумнене20.00
Колоквијумнене20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда30.00
Практични део испита - задацинеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Турк-Секулић др Маја
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Радонић др Јелена
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Адамовић др Драган
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Адамовић др Драган
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Обровски Борис
Научни сарадник

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Цветковић др Драгана
Научни сарадник

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Адамовић др Драган
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Обровски Борис
Научни сарадник

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Цветковић др Драгана
Научни сарадник

Лабораторијске вежбе