Предмет: Хидротехнички објекти и системи (17 - MPK028)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областХидротехника
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2012..

Упознавање студената са практичним проблемима и стицање стручних знања за примену у пракси из обалсти уређења и газдовања водама.
Стечена знања директно се примењују у инжењерској пракси, као и за разумевање и надоградњу знања у другим стручним предметима.
Хидротехнички објекти, подела и специфичност, деловање воде на хидротехничке објекте. Материјали за грађење, статички и динамички притисак воде и утицај сеизмике, таласи, деловање леда, сигурност на клизање, претурање, испливавање. Нестабилност објекта услед нарушавања структуре земљишта испод објекта, узгон, мере за снижавање узгона. Утицаји на објекте у зони дејства површинске и подземне воде. Хидротехнички ситеми, њихова специфичност и управљање са њима.
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних, лабораторијских и рачунарских вежби. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристицним примерима ради лакшег разумевања градива. На аудиторним вежбама се раде карактеристицни задаци и продубљује се изложено градиво. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса путем колоквијума. Колоквијуми се полажу писмено и у виду теста. Оцена испита се формира на основу: присуства на предавањима и вежбама (аудиторним и рачунарским), успеха на колоквијумима и писменом делу испита (комбиновани задаци и теорија).
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Колаковић СрђанХидротехнички објекти и системи (скрипта предавања)2006ФТН – Нови СадСрпски језик
Савић ЉубомирУвод у хидротехничке грађевине2003Грађевински факултет у БеоградуСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Графички раддада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда50.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Будински др Љубомир
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Стипић Данило
Асистент са докторатом

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Стипић Данило
Асистент са докторатом

Лабораторијске вежбе