Најчешћа питања


28.11.2014. - 09:53 
Будуће колеге и будући студенти,

Ако сте ОДЛУЧНИ на путу остваривања својих циљева и креирања лепше будућности, ако желите да стичете КОРИСНА И ПРИМЕЊИВА ЗНАЊА савременим методама и начинима рада повезујући традицију и иновацију, академску снагу и интелектуалну радозналост, индивидуално трагање и грађанску одговорност, ако сте спремни да се суочавате са изазовима и да се разликујете од других у изграђивању сопственог идентитета, онда је Факултет техничких наука прави избор за вас!

Молимо вас да погледате листу најчешће постављаних питања, а уколико се оно што вас занима не налази не листи, будите слободни и пишите нам на адресу: ftnupis@uns.ac.rs.

Позивамо вас и да се учланите у групу БИЋУ СТУДЕНТ ФТН - УПИС 2024 на друштвеној мрежи Facebook, где можете прочитати и искуства и утиске студената са свих студијских програма.НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА:


 1. Минимални број бодова потребан за буџет
 2. Да ли постоји разлика између нове збирке и оне од прошле године?
 3. Нострификација диплома?
 4. Да ли на пријаве и упис мора лично да се дође?
 5. Да ли предајемо оригинал документа или копије?
 6. Да ли могу да се користе дигитрон и формуле на пријемном испиту?
 7. Да ли ђаци генерације полажу пријемни испит?
 8. Да ли на пријемном испиту можемо да добијемо негативне бодове?
 9. Како се врши прозивка?
 10. Ако сам на I жељи на самофинансирању а на некој другој жељи на буџету, када долазим на прозивку?
 11. Шта ако не будем примљен на студијски програм на који сам конкурисао?
 12. Како могу да конкуришем за дом?
 13. Где можемо да уложимо жалбу на ранг листу?
 14. Да ли се признаје пријемни са других факултета?
 15. Да ли је потребан лекарски преглед при упису?
 16. Да ли могу да полажем пријемни испит на страном језику?
 17. Да ли је ФТН тежак и да ли ћу моћи да га завршим?
 18. Да ли је ФТН акредитован?
 19. Каквим ресурсима располаже ФТН и шта је све доступно студентима?
 20. Шта могу да радим и где да се запослим када завршим ФТН?
 21. Шансе за посао?
 22. Колико је развијена сарадња са иностранством?
 23. Како је организован живот ван наставе?
 24. Која је разлика између студијских програма: Примењено софтверско инжењерство, Софтверско инжењерство и информационе технологије, Рачунарство и аутоматика
 25. Упис држављана Републике Србије који су диплому средње школе стекли у иностранству
 26. Упис страних држављана


1. Минимални број бодова потребан за буџет?  


Минималан број бодова који је држава Србија прописала да би кандидат уопште могао да се рангира на буџет јесте 50,01. Али, наравно, за неке смерове на ФТН је потребно много више од тога, а то зависи од смера до смера. На следећем линку можете погледати статистику прошлогодишњег уписа, дакле колико бодова је имао последњи уписани на буџет на све смерове: Статистика уписа.

Број потребних бодова за буџет највише зависи од броја пријављених кандидата, броја бодова које кандидати носе из средње школе, броја освојених бодова на пријемном испиту...


2. Да ли постоји разлика између нове збирке и оне од прошле године?  


Збирка задатака из математике, која се користи за спремање пријемног испита, може се купити у скриптарници Факултета техничких наука (радно време Скриптарнице је радним данима од 7-15 часова). Ова збирка је само допуњено издање збирке од прошле године, односно ранијих година.


3. Нострификација диплома?  


Кандидати из Републике Српске конкуришу као и кандидати из Србије и није потребно да врше нострификацију дипломе.

Сви остали кандидати који не долазе из Србије треба да ураде нострификацију дипломе. Информације у вези са нострификацијом можете потражити на сајту Агенције за квалификације.


4. Да ли на пријаве и упис мора лично да се дође?  


Не мора лично да се дође, може вас пријавити, односно уписати неко други, али је неопходно да особа која вас пријављује има сву потребну документацију. Такође, од 2020. године уведена је могућност електронске пријаве за пријемни испит.


5. Да ли предајемо оригинал документа или копије?  


Приликом online пријаве подносите скенирану документацију.
Приликом уписа морају се предати оригинал документа.


6. Да ли могу да се користе дигитрон и формуле на пријемном испиту?  


Не.


7. Да ли ђаци генерације полажу пријемни испит?  


И ђаци генерације полажу пријемни испит.

Ко може бити ослобођен обавезе полагања целог или дела пријемног испита?
Кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе постигао изузетан успех, тиме што је освојио једно од прва три места, на републичком такмичењу које организује министарство надлежно за средње образовање, или на државном или међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже пријемни испит, ослобађа се обавезе полагања пријемног испита из тог наставног предмета и признаје му се максималан број бодова који се може остварити полагањем пријемног испита из тог предмета.

Право на признавање максималног броја бодова на пријемном испиту из одређеног наставног предмета кандидат остварује на основу одлуке декана донете по поднетом писменом захтеву кандидата.

Овај захтев заједно са доказом о постигнутом изузетном успеху кандидат мора да поднесе приликом пријаве на конкурс за упис.


8. Да ли на пријемном испиту можемо да добијемо негативне бодове?  


На пријемном испиту се бодује цео поступак а не само резултат. Све што будете урадили признаће вам се, и нема негативних бодова. Код задатака из математике, број бодова, који се може добити по задатку на пријемном испиту креће се од 0 до 6.


9. Како се врши прозивка?  


Кандидати који су на својој првој жељи на буџету долазе на упис који је по распореду први дан уписа и они не треба касније да долазе на прозивку!

Сви остали кандидати треба да дођу у термину прозивке за смер који уписују...Ако сте на буџету на II, III, IV или V жељи, долазите такође у термину прозивке..и не брините, ваше место на буџету је сигурно! :)

Уколико се кандидат не појави на прозивци, сматраће се да је одустао од студијског програма и кандидат испод њега ће заузети то место.

Немамо податак колико ће се ранг листа померити...за оне који питају шта то значи "Дођите на прозивку" :) Наш савет је да свакако сви дођу на прозивку, јер постоје кандидати који се налазе на више ранг листи, на пример на I жељи на самофинансирању, а на II на буџету...и на дан прозивке ће морати да одлуче шта уписују...и тако се бришу са једне листе и листа се помера на горе за једно место.. :)
Термине свих прозивки можете погледати у Конкурсу.

Будите тачни, немојте каснити на прозивку!
Прозивке за одређене смерове су у ИСТО ВРЕМЕ И НА ИСТОМ МЕСТУ! :)


10. Ако сам на I жељи на самофинансирању а на некој другој жељи на буџету, када долазим на прозивку?  


Прво долазите на прозивку за ону жељу која је прва по распореду. Морате испратити прозивке за све смерове за које сте конкурисали, тј. за које сте положили пријемни, јер приликом прозивке долази до померања листе.


11. Шта ако не будем примљен на студијски програм на који сам конкурисао?  


Сваки кандидат се равноправно рангира у оквиру студијског програма који је пријавио и по тој ранг листи се и уписује. По окончању уписа врши се генерална прозивка неуписаних кандидата на упражњена места. То је шанса за све оне кандидате који нису имали среће да упишу неки од студијских програма, да упишу оне студијске програме на којима је остало слободних места.


12. Како могу да конкуришем за дом?  


За све информације у вези са смештајем у студентским домовима можете се обратити Служби смештаја Нови Сад. На следећем линку имате мало више података о домовима: Студентски центар Нови Сад.


13. Где можемо да уложимо жалбу на ранг листу?  


Жалбе се могу уложити електронским путем. Рокови за подношење жалби биће благовремено истакнути, као и линк путем кога ћете жалбе моћи да подносите.

14. Да ли се признаје пријемни са других факултета?  


Кандидати који су полагали пријемни испит на неком другом факултету могу да конкуришу на Факултет техничких наука али након завршеног уписног рока за студенте који су полагали пријемни на Факултету техничких наука. Они ће моћи да конкуришу само на евентуална преостала слободна места, а услови уписа биће истакнути у конкурсу.


15. Да ли је потребан лекарски преглед при упису?  


Није потребан лекарски преглед за упис. Лекарски преглед се ради у току прве године.


16. Да ли могу да полажем пријемни испит на страном језику?  


Припадник националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији АП Војводине може полагати пријемни испит на матерњем језику на основу личног захтева.


17. Да ли је ФТН тежак и да ли ћу моћи да га завршим?  


Студије на ФТН су организоване по угледу на најпрестижније светске универзитете. На Факултету је све подређено једном циљу, а то је обезбеђивање услова да студент током студија стекне висок ниво знања са минимумом утрошене енергије. То је постигнуто елиминисањем непотребних садржаја и отварањем могућности да се испити полажу из више делова и кроз разне облике и пре испитног рока (колоквијуми, тестови, радови...). Овакав приступ је већ дао резултате тако да је у последњих неколико година вишеструко повећана продукција инжењера и смањена просечна дужина трајања студија.

На консултацијама са професорима и асистентима можете решити све дилеме и проблеме које се тичу наставе, и не само ње.
Велики фонд књига и стручне литературе којима располаже библиотека Факултета у великој мери олакшава проналазак потребне литературе. Поред тога, студенти имају могућност коришћења интернета у рачунарском центру.


18. Да ли је ФТН акредитован?   


Факултет техничких наука је у 2007. години акредитован за обављање научне делатности, реакредитован 2010. године. Маја 2008. године је међу првима у Србији акредитован и као високошколска установа за обављање наставне делатности. Почетком 2013. године Факултет техничких наука акредитовао је 88 студијских програма а у току 2014. године нови студијски програм на основним и мастер академским студијама.

Сви студијски програми основних, мастер и докторских академских студија су акредитовани за извођење наставе на енглеском језику.

Факултет је акредитовао одељење у Лозници (високошколску јединицу без својства правног лица) за извођење наставе на студијском програму основних академских студија Софтверско инжењерство и информационе технологије.

Први је на овим просторима, 2004. године, пре потписивања Болоњске декларације, почео са издавањем додатка дипломи, а од 2006. године и мастер диплома на српском и енглеском језику. То је у великој мери олакшало препознатљивост диплома као и запошљавање наших студената у Европи и свету.


19. Каквим ресурсима располаже ФТН и шта је све доступно студентима?  


Посебна пажња се поклања условима рада, тако да су сви амфитеатри, одговарајуће учионице и читаонице на факултету климатизовани, а студентима су на располагању и посебно опремљене просторије као и лабораторије са савременим машинама.

У 2010. години обновљени су амфитеатри: А1 - „Никола Тесла и А2 са 306 места и системом за симултано превођење и као и Студентска служба. Сви амфитеатри су опремљени најсавременијом опремом. А2- „Милутин Миланковић“ са 212 места, а у току 2011. године обновљени су амфитеатри А3 и А4,
Библиотека факултета је уређена по угледу на савремене светске библиотеке. Фондови библиотеке се састоје од стручне и научне литературе, уџбеника, помоћних уџбеника, практикума, приручника, енциклопедија и речника који покривају све студијске програме факултета. Библиотека располаже фондом од преко 160.000 библиотечких јединица.

Научно-технолошки парк

У јануару 2020. године отворен је Научно - технолошки парк у Новом Саду, један од најсавременијих објеката у Србији. Од 30.000 квадратних метара којим располаже, 10.000 је намењено ФТН-у. ФТН-ов део објекта подразумева лабораторије превасходно за студијске програме из области информационих технологија, кабинетски простор за професоре и асистенте, књижару, амфитеатар и затворене и отворене атријуме.

У другом делу објекта предвиђен је простор за развојне центре компанија, као и стартап предузећа чиме ће се остварити синергија између образовања, науке и привреде. Изградња овог објекта је изузетно значајна јер ће допринети квалитетнијем образовању већег броја инжењера у ИТ сектору коју су данас врло тражени на тржишту.


20. Шта могу да радим и где да се запослим када завршим ФТН?  


Током студија се оспособљавате за рад у областима које покрива Ваша струка. Сталне иновације наставног процеса имају за резултат високу спремност наших инжењера за решавање конкретних пословних проблема. Доказ квалитета је, поред сертификата ISO 9001:2000 који је ФТН први стекао на територији бивше Југославије, међународно признање диплома стечених на овом Факултету, као и велики број успешних инжењера који раде на свим континентима. Ваше радно место може бити, у зависности од области коју изаберете, готово у свакој фирми која има било какве везе са техником, технологијом, производњом, образовањем, услугама, било да им је то основна делатност или подршка.


21. Шансе за посао?  


Од свих занимања за која се образује у нашој земљи, техника је и даље најтраженија. Криза у привреди је учинила да тренутно ти профили нису плаћени као што су били. Међутим, наш Факултет уписују млади људи који верују пре свега у себе и који желе да учешће у развоју привреде узму као њени кључни носиоци, чиме ће стечено знање квалитетно применити и стећи сигурне услове за пристојан живот. Све више младих инжењера покреће сопствени бизнис при чему постижу изузетне резултате. Не треба крити податак да је поред ових и не мали број оних који своју перспективу виде у иностранству (ФТН је факултет са којега се највише одлази у иностранство).


22. Колико је развијена сарадња са иностранством?  


Факултет техничких наука има веома развијену сарадњу са великим бројем научних институција у свету, из подручја своје делатности. Професори Факултета су држали и држе предавања, по позиву, на многим универзитетима у најразвијенијим земљама света укључујући Јапан, Тајланд, САД, земље Европске уније. Факултет је место формирања и рада многих огранака значајних светских организација: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - Joint Chopter Industrial Electronics, Industry Application and Power Electronic, IIM Euro - Међународна постдипломска школа за Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент. Студентска организација за међународну сарадњу IAESTE окупља студенте техничких, технолошких и природно-математичких наука. Европска Организација студената електротехнике EESTEC има свој локални комитет (LC) у Новом Саду. IEEE - студентски огранак (IEEE - Student Branch) у Новом Саду је глобална организација инжењера електротехнике. Европска Организација студената Индустријског инжењерства и Инжењерског менаџмента (ESTIEM) од 2003. године има своју локалну групу на Факултету и нуди активности на европском нивоу, које укључују више такмичења, пројеката, семинара, летњих школа итд. Студентима је омогућено да остваре сарадњу и размену преко организације студената технике BEST.

На основу одговарајућих уговора Факултет техничких наука има могућност размене студената са Техничким универзитетом (ТУ) Будимпешта, ТУ Кошице, ТУ Темишвар, ТУ Братислава, ТУ Праг, ТУ Солун, ТУ Минхен, ТУ Штутгарт и ТУ Хатђаи-Тајланд.


23. Како је организован живот ван наставе?  


Студенти Факултета техничких наука одржавају везе са осталим техничким факултетима и вишим техничким школама у земљи и иностранству и заједно са њима сваке године организују традиционалне сусрете студената технике, популарне”-ИЈАДЕ” (МАШИНИЈАДА, ЕЛЕКТРИЈАДА, САОБРАЋИЈАДА, ГРАЂЕВИНИЈАДА, МЕНАЏЕРИЈАДА и ЗАШТИТИЈАДА). На овим сусретима, који се одржавају негде на мору или планини, одмеравају снаге у знању, спорту и забави.

Обезбеђују се разне годишње карте и попусти за разне културне и спортске манифестације. Посебно место заузимају јавне трибине на којима студенти могу расправљати о темама како из сфере студија тако и ван њих.

На Факултету техничких наука делују следеће студентске организације:
1. Савез студената ФТН-а (ССФТН )
2. Студентска унија ФТН-а (СУФТН)
3. Студентска асоцијација (САФТН)
4. Новосадско удружење студената са инвалидитетом - НСУСИ

Као и међународне студентске организације:
1. IAESTE
2. EESTEC LC, Нови Сад
3. IEEE - Student Branch, Нови Сад
4. ESTIEM
5. BEST
6. AEGEE

Партнерство са шест међународних студентских организација које делују на нашем Факултету (EESTEC, ESTIEM, BEST, IEEE, IAESTE и AEGEE), али и великом броју универзитета у Европи и свету јесте за нас врло значајно и великим делом захваљујући њима и њиховој активности, име Факултета техничких наука постаје познато млађим генерацијама у целом свету.

На Факултету делује спортско друштво «Техничар», са циљем организовања, популаризације и развоја спорта и спортских активности код студената и запослених. Са поносом можемо рећи да је кроз ову организацију прошао велик број студената, како аматерских тако и врхунских спортиста уз освојен велики број трофеја на студентским такмичењима, популарним "Ијадама", као и на многобројним такмичењима на нивоу града, покрајине и државе.

Студенти Факултета су укључени у готово све пројекте Факултета, а посебно у анализама захтева тржишта, развоја нових решења производа и услуга и примени најсавременијих технологија. Студенти раде на развоју и одржавању веб сајта ФТН-а, израђују мултимедијалне презентације, учествују у промотивним кампањама Факултета.

У години великог јубилеја, када Факултет техничких наука обележава пола века успешног рада, студенти су добили нови студентски лист - „ФТН новине“. Настављајући традицију чувеног листа „Машинац“ који се први пут нашао пред бруцошима давне 1971. године „ФТН новине“ представљају информативни месечник где студенти могу да се упознају са дешавањима на Факултету.


24. Која је разлика између студијских програма: Примењено софтверско инжењерство, Софтверско инжењерство и информационе технологије, Рачунарство и аутоматика  


Примењено софтверско инжењерство

Студије примењеног софтверског инжењерства су засноване на најбољим искуствима најпрестижнијих светских универзитета (MIT, Carnegie Mellon, Fraser). Наставни план је конципиран тако да прати најсавременије тенденције у рачунарству (посебно у софтверском инжењерству), односно у електроенергетици, ради њихове примене у развоју софтвера за подршку електроенергетских система. У току студија предвиђено је да студенти, посредством стручне праксе и укључивања у најпрестижније софтверске пројекте у области електроенергетике, добију прилику да примењују и оплемењују стечена знања и да брзо стручно сазревају. На тај начин студенти могу да овладају најсавременијим софтверским алатима и технологијама (C#, WCF, Microsoft Azure, IBM Smart Cloud), да раде на најмодернијој опреми и да сарађују са стручњацима водећих светских компанија у области софтвера и његове примене у електроенергетици (Microsoft, IBM, Google, Amazon, Schneider Electric).

Софтверско инжењерство и информационе технологије

Управљачки системи (програми коју управљају машинама у фабрикама или системима као што је гасовод, програми којим можете да укључите/искључите светло или грејање у Вашем стану путем Интернета - паметне куће, итд.) Геоинформациони системи (на пример, прављење дигиталних мапа и модела просторних објеката – рецимо, зграде, апликације за управљање возилима, итд), Embedded системи (то су они системи где је софтвер “уграђен” у хардвер као што су модерни телевизијски уређаји и слично),  знања из софтверског инжењерства и информационих технологија примењују у конкретним областима (доменске области) за које се софтвер развија: Системи електронског пословања (програми које користе у еБанкарству, еУправи, еЗдравству, еУчењу, итд.), Софтверски алати и компоненте (прављење нових окружења за развој софтвера, развој различитих едитора, развој система за извештавање, итд.), Интелигентни софтверски системи (програми који помажу у доношењу одлука; на пример пословним људима где да уложе новац, лекарима да утврде исправну дијагнозу и одреде најбоље лечење за пацијента, туристима да у „једном кораку”на Web-у резервишу превоз, хотел и излете, итд.),  Основне математичке и инжењерске дисциплине , Основне технологије софтверског инжењерства, Методологије и специфичне технологије за софтверско инжењерство. У четвртој години се  Студијски програм је у потпуности у складу са међународним стандардима које су прописале два најеминентнија светска струковна удружења из области електротехнике и рачунарства - IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) и ACM (Association for Computing Machinery). На тај начин омогућено је студентима да део студија наставе на другим универзитетима у иностранству (мобилност студената). Предмети на прве три године студија обухватају следеће групе предмета:

Рачунарство и аутоматика

Студије на Департману за рачунарство и аутоматику подељене су на три модула:

АУТОМАТИКА И УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА
Спрограмабабилним, логичним контролерима, система за надзор, аквизицију и управљање, дистрибуираним управљачким системима, нумеричког управљања машинама, флексибилним технолошким системима, медицинским уређајима и инструментацији, уређаји за прикљупањима и обраду геоподатака (GPS). туденти добијају широка теоретска и практична хардвер и софтвер знања и вештине неопходна за пројектовање и имплементацију управљачких система. Ти системи, базирани на рачунарима, су нашли примену у веома широком спектру уређаја и сложених система: једноставним кућним апаратима, процесним регулаторима,
ПРИМЕЊЕНЕ РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ И ИНФОРМАТИКА
Студенти се оспособљавају за професионалну израду сложених софтверских производа као што су: развојна окружења, наменски системи, преводиоци, софтверски алати, помоћни програми или оператвини системи опште намене, дистрибуирани информациони системи, мултимедијални системи и Интернет/Интранет решења у различитим областима пословања, као што су здраство, школство, банкарство, производња, документалистика, трговина, итд.
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И РАЧУНАРСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Из области РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА И РАЧУНАРСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ студенти се оспособљавају за пројектовање система заснованих на рачунару, који данас обухватају широк спектар уређаја и система, као што су: дигитални ТВ пријемници и сервиси, паметни телефони, паметне куће, дигитални сервиси, телефонска централа, системи за надзор и управљање индустријским постројењима.


25. Упис држављана Републике Србије који су диплому средње школе стекли у иностранству  


Држављани Републике Србије који су диплому средње школе стекли у иностранству конкуришу и уписују се према упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству, може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске односно високошколске исправе (нострификација) није завршен пре рока за подношење пријаве за упис. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране јавне исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да условни упис није ни извршен.


26. Упис страних држављана  


На прву годину основних студија Факултета могу се уписати под истим условима и страни држављани. Кандидати – страни држављани, приликом пријављивања на Конкурс, подносе нострификоване дипломе о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билателарним споразумом универзитета није другачије одређено.

Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и Статутом Факултета односно о познавању језика на којем се изводи настава и ако је здравствено осигуран.

Страни држављанин који је завршио претходно образовање у иностранству, може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске односно високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране јавне исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да условни упис није ни извршен.