Предмет: Теорија саобраћајног тока (17 - S0432)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областПланирање, регулисање и безбедност саобраћаја
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за саобраћај
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Стицање фундаменталних знања о сабраћајном току, његовим карактеристикама, основним показатељима саобраћајног тока и поступцима за њихово мерење и прорачунавање, законистостима и односима који владају у саобраћајном току и поступцима који служе за његову анализу. Изучавање модела за исказивање зависности између основних параметара саобраћајног тока у зависности од техничко-експлоатационих карактеристка пута. Образовни циљ предмета је и стицање основних знања неопходних за изучавање услова одвијања саобраћаја на путној и уличној мрежи у областима планирања, управљања и пројектовања саобраћајне инфраструктуре.
Примена стечених знања за анализу саобраћајног тока на путевима, раскрсницама и путним објектима у зависности од њихових техничко-експлоатационих карактеристика, односно дефинисање особености саобраћајног тока и одређивање карактеристичних вредности параметара неопходних за оцену услова одвијања собраћаја. Примена стечених знања из теорије саобраћајног тока у другим областима које се баве проблематиком планирања и изградње саобраћајне инфраструктуре, као и управљања саобраћајем на путној и уличној мрежи.
Кретање појединачног возила, основни параметри саобраћајног тока, проток возила, густина саобраћајног тока, брзина саобраћајног тока, време путовања, јединично време путовања, интервали слеђења возила, значајне особености саобраћајног тока, сложеност саобраћајног тока, општи услови одвијања саобраћаја, састав и структура саобраћајног тока, неравномерност протока возила, релације између основних параметара саобраћајног тока, емпиријски модели међузависности основних параметара саобраћајног тока, математички модели у описивању саобраћајног тока, кретање организоване групе возила.
Предавања, аудиторне и рачунске вежбе. У оквиру вежби студенти ће анализирати параметре саобраћајног тока у реалним условима. Практични - рачунски део предмета студенти могу положити путем колоквијума.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Кузовић, Љ., Богдановић, В.Теорија саобраћајног тока2004Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Transportation Research BoardHighway Capacity Manual 20162016National Research Council, Washington , D.C.Енглески
Тубић, В.Збирка решених задатака из капацитета и нивоа услуге друмских саобраћајница2000Саобраћајни факултет, БеоградСрпски језик
Кузовић, Љ.Капацитет и ниво услуге друмских саобраћајница2000Саобраћајни факултет, БеоградСрпски језик
Кузовић, Љ.Утврђивање потреба и оправданости издвајања транзитног саобраћаја са градских артерија изградњом обилазница1997Саобраћајни факултет, БеоградСрпски језик
Кузовић, Љ., Тополник, Д.Капацитет друмских саобраћајница1989Грађевинска књига, БеоградСрпски језик
Кузовић, Љ.Капацитет и ниво услуге деоница путева1989Саобраћајни факултет, БеоградСрпски језик
Богдановић, В., Гаруновић, Н.Збирка задатака из Теорије саобраћајног тока2016Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Кузовић, Љ., Богдановић, В.Теорија саобраћајног тока2010Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Теоријски део испитанеда35.00
Практични део испита - задацинеда35.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Богдановић др Вук
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Рушкић др Ненад
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Симеуновић др Миља
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Вујичић Ана
Истраживач приправник

Лабораторијске вежбе