Статистика уписа


14.07.2022. - 14:49 
Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова.

НАПОМЕНА:
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета или студента који сам финансира студије у зависности од укупног броја остварених бодова, места на ранг листи и броја утврђеног за упис кандидата.

Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји више од 50 бодова.

Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

НАПОМЕНА:
Број бодова потребних за упис на буџет или самофинансирање, зависи од броја пријављених кандидата, затим броја освојених бодова у средњој школи, броја освојених бодова на пријемном испиту, и сл.