Предмет: Математика 3 (06 - M4201)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областМатематика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из теорије редова, интегралних трансформација, интеграла, теорије поља и парцијалних диференцијалних једначина.
Стечена знања користи у даљем образовању и у стручним предметима прави и решава математичке моделе из стручних предмета користећи пређено градиво из теорије редова, интегралних трансформација, интеграла, теорије поља и парцијалних диференцијалних једначина.
Теоријска настава (предавања): Теорија редова (Бројни, функционални, степени и Фуријеови редови.).Интегралне трансформације (Несвојствени интеграл. Лапласова и Фуријеова трансформација.). Интеграли (Двоструки, троструки, криволинијски и површински интеграл. Формуле везе.). Теорија поља (Векторска функција једне и више променљивих; гранична вредност; непрекидност; извод. Скаларна поља; извод у правцу; градијент;Хамилтонов оператор. Векторска поља; ротор; дивергенција; рад; циркулација; флукс.).Парцијалне диференцијалне једначине(П Д Ј првог реда. П Д Ј другог реда; хиперболичне, параболичне и елиптичне једначине. Нумеричко решавање П Д Ј.). Практична настава (вежбе): На вежбама се раде одговарајући примери са теоријске наставе којим се увежбава дато градиво, а самим тим вежбе доприносе и разумевању датог градива.
Предавања; Нумеричко-рачунске вежбе. Консултације. Предавања се изводе комбиновано. Излагање теоретског дела пропраћено је одговарајућим примерима који доприносе разјашњењу теоретског дела градива. На рачунским вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса у облику следећа 3 дела (први део: теорија редова и интегралне трансформације; други део: интеграли и теорија поља; трећи део: парцијалне диференцијалне једначине.). Усмени део завршног испита је елиминаторан.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Н. Аџић, И. Ковачевић, В. Марић, В. УнгарМатематичка анализа 21996ФТН, Едиција- Техничке науке (1), Нови СадСрпски језик
М. СтојаковићМатематичка анализа 22004Сyмбол, Нови СадСрпски језик
Н. М. Ралевић, Л. ЧомићЗбирка решених испитних задатака из математичке анализе ИИ2003Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
И. М. Ковачевић, В. С. Марић, Н. М. РалевићИнтеграли функција више променљивих и теорија поља2012ФТН Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада20.00
Присуство на вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Теоријски део испитанеда35.00
Практични део испита - задацинеда35.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Ралевић др Небојша
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Лукић др Тибор
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Дедеић др Јована
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Јолић Маја
Сарадник у настави

Аудиторне вежбе