Предмет: Теорија бетонских конструкција 1 (17 - GG25)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областКонструкције у грађевинарству
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Департман за грађевинарство и геодезију
Програм предмета

Програм се примењује од 10.10.2012..


Предмети којима је предуслов предмет Теорија бетонских конструкција 1

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Бетонске конструкциједада
Стицање напредних академских и стручних знања из области пројектовања и конструисања армиранобетонских конструкција према граничним стањима носивости и оспособљавање студената за димензионисање и обликовање армиранобетонских пресека и елемената.
Студенти поседују напредна академска и стручна знања из области пројектовања и конструисања армиранобетонских конструкција према граничним стањима носивости. Способни су за решавање проблема различитих нивоа сложености како самостално, тако и у комуникацији и интеракцији са другима. Предузимљиви су и могу водити пројекте различите сложености поштујући етичке стандарде своје професије. Имају позитиван однос према целоживотном учењу и личном и професионалном развоју.
Опште карактеристике армиранобетонских конструкција. Заштитни слој бетона до арматуре. Распоређивање, обликовање, сидрење и настављање арматуре. Гранична стања носивости у армиранобетонским конструкцијама. Гранична носивост попречних пресека за утицаје момената савијања и нормалних сила. Центрично и ексцентрично затезање (мали ексцентрицитет). Право чисто и сложено савијање правоугаоних попречних пресека. Двоструко армирани правоугаони попречни пресеци. Право чисто и сложено савијање Т-пресека. Ексцентрични притисак (мали ексцентрицитет) и центрични притисак без утицаја извијања. Дијаграми интеракције. Армирање стубова. Гранична носивост попречних пресека за утицаје трансверзалних сила и момената торзије. Димензионисање попречних пресека према утицајима трансверзалних сила и момената торзије. Обликовање смичуће арматуре за утицаје трансверзалних сила и момената торзије. Гранично стање носивости витких елемената. Упрошћени критеријуми за утицаје другог реда. Методе анализе утицаја другог реда. Косо савијање стубова. Дуктилност армиранобетонских попречних пресека.
Предавања, вежбе, консултације. Теоријски део градива се излаже на предавањима кроз презентације појединих тематских јединица, праћен одговарајућим примерима из инжењерске праксе ради лакшег сагледавања и разумевања. На вежбама се градиво обрађује кроз решавање практичних проблема уз активно учешће студената. Поред предавања и вежби, редовно се одржавају консултације како би се студентима дали одговори на додатна питања везана за градиво.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Група аутораСРПС ЕН 1990. Еврокод – Основе пројектовања конструкција2012Институт за стандардизацију Србије, БеоградСрпски језик
Група аутораСРПС ЕН 1992-1-1. Еврокод 2 – Пројектовање бетонских конструкција – Део 1-1: Општа правила и правила за зграде2012Институт за стандардизацију Србије, БеоградСрпски језик
Вукобратовић, В.Теорија бетонских конструкција 1: скрипта2016В. Вукобратовић, Нови СадСрпски језик
Beeby, A. W., Narayanan, R. S.Designers’ guide to Eurocode 2: Design of concrete structures2009Thomas Telford Publishing, Thomas Telford Ltd, LondonЕнглески
Martin, L., Purkiss, J.Concrete Desing to EN 1992 (2nd Edition)2006Butterworth-Heinemann, OxfordЕнглески
Mosley, B., Hulse, R., Bungey, J.Concrete Design to Eurocode 2 (7th Edition)2012Palgrave Macmillan, LondonЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни(пројектни)задатакдада15.00
Предметни(пројектни)задатакдада15.00
Присуство на вежбамадада0.00
Присуство на предавањимадада0.00
Усмени део испитанеда35.00
Практични део испита - задацинеда35.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Вукобратовић др Владимир
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Старчев-Ћурчин др Анка
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Жарковић Драго
Доцент

Аудиторне вежбе