Предмет: Капацитет друмских саобраћајница (17 - S0439)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областПланирање, регулисање и безбедност саобраћаја
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Матичне организационе јединице предмета

Департман за саобраћај
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Стицање знања о практичном капацитету (пропусној способности) свих функционалних делова мреже друмских саобраћајница и методама за његово утврђивање. Стицање знања о поступцима анализе капацитета и утврђивању величине протока при вишим нивоима услуге, као и начину димензионисања елемената и функционалних делова мреже у складу са захтевима за протоком. У оквиру предмета пручаваће се савремени инжењерски поступци и софтверски алати који се користе у поступцима анализе капацитета.
Стицање знања за утврђивање капацитета функционалних елемената путне и уличне мреже применом савремених инжењерских метода у зависности од карактеристика пројектних елеменат и карактеристика саобраћајног тока. Овладавање поступцима за оцену нивоа услуге на свим функционалним деловима путне мреже у постојећим и пројектованим условима. Стечена знања се у пракси користе у поступцима избора оптималне пројектне варијанте -оптималног коридора у генералном пројекту, тј. оптималне трасе у идејном пројекту, процедури вредновања у оквиру претходних студија оправданости, предфизибилити и физибилити студији, идејном пројекту и изради програма улагања у мрежу саобраћајница, анализи утицаја на животну средину, избору оптималних путања у оквиру планирања саобраћаја, итд. Знања која студенти стекну у оквиру овог предмета представљају неопходну основу за предмете који се баве пројектовањем саобраћајне инфраструктуре и регулисањем саобраћаја.
Увод у прорачун капацитета и нивоа услуге, капацитет и ниво услуге ауто путева, капацитет и ниво услуге двотрачних путева, капацитет и ниво услуге вишетречних путева, капацитет и ниво услуге истосмерних укрштања, капацитет и ниво услуге приоритетних раскрнсица, капацитет и ниво услуге кружних раскрсница, капацитет и ниво услуге сигналисаних раскрсница, капацитет и ниво услуге пешачких и бициклистичких стаза.
Предавања, аудиторне и рачунске вежбе. У оквиру предмета предвиђено је полагање два колоквијума који супституишу практични - рачунски део испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Кузовић, Љ.Капацитет и ниво услуге друмских саобраћајница2000Саобраћајни факултет, БеоградСрпски језик
Transportation Research BoardHighway Capacity Manual 20002000Nationaln Academy of Sciences, National Research Council, Washington, D.C. 2000Енглески
Ђорђевић, Т., Богдановић, В.Капацитет путних и уличних укрштања приоритетне раскрснице2002Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Кузовић, Љ., Тополник, Д.Капацитет друмских саобраћајница1989Грађевинска књига, БеоградСрпски језик
Кузовић, Љ., Тополник, Д.Капацитет друмских саобраћајница1989Грађевинска књига, БеоградСрпски језик
Highway capacity manual 19651965Nationaln Academy of Sciences, National Research Council, WashingtonЕнглески
Митић, Д., Вукановић, С.Кружне раскрснице1994Саобраћајни факултет, БеоградСрпски језик
Тубић, В.Збирка решених задатака из капацитета и нивоа услуге друмских саобраћајница2000Саобраћајни факултет, БеоградСрпски језик
Кузовић, Љ.Утврђивање потреба и оправданости издвајања транзитног саобраћаја са градских артерија изградњом обилазница1997Саобраћајни факултет, БеоградСрпски језик
Кузовић, Љ.Капацитет и ниво услуге друмских саобраћајница2000Саобраћајни факултет, БеоградСрпски језик
Богдановић, В., Рушкић, Н.Капацитет друмских саобраћајница2018Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Ђорђевић, Т., Богдановић, В.Капацитет путних и уличних уркштања2002Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Transportation Research BoardHighway Capacity Manual 20102010Nationaln Academy of Sciences, National Research Council, Washington, D.C. 2010Српски језик
Transportation Research BoardHighway Capacity Manual 20162016Nationaln Academy of Sciences, National Research Council, Washington, D.C. 2016Српски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада3.00
Присуство на лабораторијским вежбамадада3.00
Присуство на предавањимадада4.00
Семинарски раддада20.00
Усмени део испитанеда35.00
Практични део испита - задацинеда35.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Богдановић др Вук
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Рушкић др Ненад
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Рушкић др Ненад
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Гаруновић Немања
Асистент - др наука

Лабораторијске вежбе