Докторске студије / Инжењерство информационих система
Инжењерство информационих система

 Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука - информационе технологије (др)


Образовно поље
ИМТ


Научно-стручне области
ИМТ студије (Информационе технологије: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент; Електротехничко и рачунарско инжењерство)


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Ристић др Соња
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада168
Изборни предмет 1 (Заједнички предмет)4210
Изборни предмет 25210

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 35210
Изборни предмет 45210
Увод у научно-истраживачки рад0612

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборни предмет 55210
Изборни предмет 65210
Докторска дисертација - Истраживање и публиковање 10610

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - Истраживање и публиковање 201518
Докторска дисертација - Теоријске основе0512

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторска дисертација - Истраживање и публиковање 302030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - Елаборат02020
Докторска дисертација - Техничка обрада и одбрана0010
 Документа