Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер машинства (Маст. инж. маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
62 

Обезбеђивање енергије, поред очувања животне средине, представља, не само један од централних текућих проблема данашњег света, већ и суштински фактор развоја и опстанка цивилизације....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Томић др Младен
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Конструисање у енергетици и процесној техници31200.006
Примењена аутоматизација у индустрији31101.005
Изборни предмет 1131-30-200.00-2.006
Изборни предмет 1231-20-100.005
Изборни предмет 1331-20-100.005

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 1430-20-200.00-1.006
Изборни предмет 1520-20-200.004
Стручна пракса00000.003
Студијски истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада00080.0013
Израда и одбрана мастер рада00007.009