Предмет: Одабрана поглавља из физике 1 (17 - Z103)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областТеоријска и примењена физика
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Стицање основних знања из физике. Циљ предмета је да се студенти упознају са основним физичким принципима и законима који су неопходни за анализу процеса и појава у инжењерству заштите животне средине. Стечена знања су неопходна основа за даље студирање и праћење стручне литературе.
Стечена знања која омогућавају разумевање основних физичких процеса који служе у мерењима и анализама стања животне околине. Познавање теоријских основа одабраних поглавља физике релевантних за инжењерство заштите животне средине, као и практичних основама мерења и тумачења физичких резултата.
Теоријска настава: 1) Основни појмови кинематике и динамике транслаторног и ротационог кретања. Њутнови закони динамике. Закони одржања импулса,момента импулса и енергије. Њутнов закон гравитације,космичке брзине. 2) Основни закони статике и динамике флуида: Зависност притиска од дубине течности; Паскалов закон; Бернулијева једначина. 3) Основе термодинамике идеалних гасова:Први и други закон термодинамике; Карноов циклус; Мотор са унутрашњим сагоревањем; Болцманова статистика и њен одраз на животну средину. 4) Механички таласи: Особине звука; Интензитет; Стојећи талас и резонанција; Ултразвук и примене. Практична настава (експерименталне и рачунске вежбе): На вежбама се раде експерименти који прате теоријску наставу, као и рачунска вежбања, што доприноси бољем разумевању теоријског градива, као и употпуњавању знања.
Предавања, рачунске везбе, лабораторијске вежбе и консултације. Провера знања се врши на лабораторијским вежбама и на испиту. Испит се може полагати на два колоквијума од којих сваки садржи логичку целину градива. Оба колоквијума се полажу у писменој форми. Колоквијуми се одржавају у току семестра у коме се изводи настава. Студенти који не положе испит преко колоквијума морају полагати сео испит који се састоји из писменог и усменог дела. Писмени део завршног испита је елиминаторан. Усмени део завршног испита је елиминаторан.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Сатарић, М.Физика : термодинамика и таласно кретање 1997 Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Група аутораЗбирка решених задатака из физике : део 12004Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Група аутораЗбирка решених задатака из физике : део 22005Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Група аутора са ФТН-аПрактикум лабораторијских вежби из физике2004ФТНСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда35.00
Присуство на предавањимадада10.00
Усмени део испитанеда35.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Самарџић др Селена
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Михаиловић др Александра
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Немеш др Томас
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Илић Страхиња
Асистент са докторатом

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Зечевић Милка
Асистент

Лабораторијске вежбе