Предмет: XML tehnologije (09 - SIT029)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна област
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Одсек за примењене рачунарске науке и информатику
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2010..


Предмети предуслови

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Основе софтверских архитектурадане

Предмети којима је предуслов предмет XML tehnologije

Назив предметаМора се одслушатиМора се положити
Технологије и системи еТрговине и еБанкарствадада
Технологије и системи еОбразовањадада
Оспособљавање студената за задатке обраде XML докумената и имплементацију web сервиса.
Познавање XML технологија и стандарда за градњу web servisa. Студент је компентентан да имплементира системе засноване на XML документима и web servis компоненте у складу са важећим стандардима.
XМЛ језик: преглед, синтакса, структура докумената. Стандарди за спецификацију структуре докумената и њихову програмску обраду. Трансформација и визуелизација докумената. Повезивање докумената. Претраживање докумената. XМЛ базе података. Wеб сервиси: преглед концепата, доступне технологије за имплементацију. Стандарди wеб сервис компоненти. Интеграција информационих система помоћу wеб сервис компоненти: протоколи за координацију, композиција сервиса. Стандарди и примене wеб сервиса у системима електронског пословања.
Облици извођења наставе су: Предавања, рачунарске вежбе, израда домаћих задатака и консултације. На предавањима се коришћењем потребних дидактичких средстава, излажу садржаји предмета и стимулише се активно учешће студената постављањем питања. Практични део градива студенти савладавају на рачунарским вежбама кроз обавезне задатке које решавају уз помоћ извођача наставе или самостално и кроз самосталну израду обавезних домаћих задатака. Студент је обавезан да демонстрира самосталност у решавању задатака, односно да демонстрира разумевање решења. Провера се врши усменом конверзацијом или писменим одговорима на питања у вези задатака и резултат се оцењује. На консултацијама се студентима дају додатна објашјнења садржаја излаганих на предавањима и вежбама и у случају да се предмет консултација самостална израда лабораторијских или домаћих задатака, сугестије како да побољшају решење које су обавезни да попуне.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
G. Alonso, F. Casati, H. Kuno, V. MachirajuWeb Services: Concepts, Architectures and Applications2004Springer VerlagЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Домаћи задатакдада20.00
Одбрана пројектадада30.00
Усмени део испитанеда50.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Сладић др Горан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Гостојић др Стеван
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Пенца др Валентин
Доцент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Чалија Драгана
Асистент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Бошков Новак
Асистент

Рачунарске вежбе