Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Маст. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
61


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Изборни предмет 1302-300.006
Изборни предмет 2302-300.006
Изборни предмет 330300.006
Изборни предмет 430-30-300.007
Изборни предмет 5302-300.006

Година: 1, Семестар: Летњи

Изабрана поглавља из мерно-информационих система40040.009
Стручна пракса - летњи00006.004
Мастер рад - студијски истраживачки рад000120.0012
Мастер рад - израда и одбрана00004.005
 Документа