Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер менаџмента (Маст. инж. менаџм.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент31200.005
Производне стратегије32000.005
Реинжењеринг информационих система20200.005
Системи електронске управе20200.005
Изборни предмет ИНМ1 (МС)20020.004
Стручна пракса МЕН300003.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Дигитална трансформација у индустрији22000.005
Изборни предмет ИНМ2 (МС)20-20-200.006
Изборни предмет ИНМ3 (МС)20200.004
Стручна пракса МЕН400003.003
Мастер рад ИМ - Студијски истраживачки рад000100.0010
Мастер рад ИМ - Израда и одбрана00005.005
 Документа