Подаци о звању
НазивСтруковни мастер инжењер машинства (Струк.маст.инж.маш.)
Научно пољеТехничко-технолошке науке
Група научних областиМашинско инжењерство
Ниво студијаМастер струковне студије
Студијски програми на којима се стиче звање
ОзнакаНазивЈезикДужина студијаТрајањеУкупно ЕСПБ
P00Производно машинствоСрпски језик24120