Ко може бити ослобођен?


04.04.2020. - 15:03
Пријемни испит не полаже онај кандидат који је као учених III или IV разреда средње школе освојио једно од три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете науке и технолошког развоја републике Србије, односно савезном или међународном такмичењу из:

- Математике, не полаже део пријемног испита из математике за студије где је предвиђен пријемни испит из Математике и вреднује се одговарајући део пријемног испита максималним бројем бодова за тај део (ако се полаже само Математика бодује се са 60 бодова, ако се полаже Математика са провером склоности одговарајуће области бодује се са 30 бодова).

- Стручног предмета области из провере склоности за студије одговарајуће области не полаже тај део пријемног испита и вреднује се одговарајући део пријемног испита максималним бројем бодова за тај део.

Као доказ кандидат треба да приложи оверену фотокопију дипломе приликом конкурисања на Факултет и не треба да присуствује пријемном испиту или делу пријемног испита за који је ослобођен.

Ђаци генерације као и добитници Вукове дипломе нису ослобођени и они полажу пријемни испит као и остали кандидати.