Документација за пријаву


30.05.2023. - 13:40 

За упис у прву годину основних студија могу да конкуришу лица која имају завршено четворогодишње средње образовање.

Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

- Скенирана сведочанства сва четири разреда средње школе,
- Скенирана диплома о стеченом средњем образовању,
- За кандидате држављане Републике Србије - очитана лична карта (са чипом) или скенирана лична карта (без чипа),
 За кандидате који нису држављани Републике Србије - скениран извод из матичне књиге рођених и/или скенирана прва страница пасоша,
- Скениран доказ о уплати трошкова за организовање пријемног испита.
*   Кандидати из Републике Српске конкуришу као и кандидати из Републике Србије и није потребно да врше нострификацију дипломе. Сви остали кандидати који не долазе из Републике Србије треба да ураде и нострификацију дипломе. Више информација можете пронаћи ОВДЕ.


----

Подаци за уплату трошкова за полагање пријемног испита У РСД ВАЛУТИ.
Прималац: Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад
Рачун примаоца: 840-1710666-12
Модел: 97    
Позив на број: 8106111232
Износ: погледати у Конкурсу

*Уколико кандидат ради два или више пријемна испита (максимално пет) додатно плаћа дате пријемне испите. Уплату је могуће извршити путем једног налога за уплату (уплатнице).

----

Подаци за уплату трошкова за полагање пријемног испита У EUR ВАЛУТИ.
SWIFT:
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS)
BEOGRAD, NEMANJINA 17
SERBIA

IBAN:
RS35840000000006579056
UNIVERSITY OF NOVI SAD – FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
TRG DOSITEJA OBRADOVICA 6
NOVI SAD
SERBIA

Износ: погледати у Конкурсу

*Уколико кандидат ради два или више пријемна испита (максимално пет) додатно плаћа дате пријемне испите. Уплату је могуће извршити путем једног налога за уплату (уплатнице).

*НАПОМЕНА: Уколико банка тражи фактуру за реализацију девизне уплате, моле се кандидати да mail са подацима (Име и презиме, адреса становања, email адреса, износ уплате) доставе на следећу mail адресу: svetlana.k@uns.ac.rs


 

  • Није могуће приказати слику.