Конкурс за упис на једноипогодишње мастер академске студије - Информациони и аналитички инжењеринг


01.10.2015. - 10:32 

Факултет техничких наука расписао је конкурс за упис на једноипогодишње мастер академске студије на студијском програму Информациони и аналитички инжењеринг, за које настава почиње у летњем семестру.
Пријава на конкурс одржаће се од 01. до 05. фебруара 2015. године. Више информација можете погледати у Конкурсу који се налази у прилогу.

О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ИНФОРМАЦИОНИ И АНАЛИТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ

Мултидисциплинарни студијски програм мастер академских студија Информациони и аналитички инжењеринг, представља природан наставак студирања на студијском програму основних академских студија Информациони инжењеринг, али и равноправно на студијским програмима Рачунарство и аутоматика, Софтверско инжењерство и информационе технологије, или било ком другом академском студијском програму из области рачунарства и информатике.

Информациони и аналитички инжењеринг је нови и модеран студијски програм на Факултету техничких наука који припада области интердисциплинарних инжењерских студија, с доминантним ослањањем на област електротехнике и рачунарства. Намењен је свим оним студентима који желе да стекну дубока формална и практична знања из области софтверског, информационог и аналитичког инжењерства, науке о подацима, математике, статистике и примене у различитим проблемским доменима, укључујући и менаџмент и финансијски инжењеринг. Траје годину и по дана (три семестра), што омогућава студентима врло озбиљну специјализацију у наведеним областима, са циљем обезбеђења у некој компанији, институцији, или било ком организационом систему, подршке остварења њених глобалних циљева и свих менаџерских процеса, стављањем у активну употребу свих расположивих компанијских података и обезбеђењем целокупног процеса управљања великим количинама компанијских података. Овај студијски програм омогућава и стицање одличне основе за наставак студирања на докторским и специјалистичким академским студијама.


ДИПЛОМА И СТЕЧЕНА ЗНАЊА

На мастер студијском програму Информациони и аналитички инжењеринг, студент стиче звање Мастер инжењер информационог и аналитичког инжењеринга, скраћено, Маст. инж. инф. и анал. инжењ. Завршетком овог програма, студент стиче нових 90 бодова по Европском систему преносивих бодова.


ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ПРОГРАМА У ПРАКСИ

Инжењери који заврше овај студијски програм могу добити запослење у компанијама или институцијама из свих домена пословања. Посебно су атрактивне компаније које припадају софтверској индустрији, али не мање и компаније из области телекомуникационих услуга, финансија и банкарства, као и оне које се баве управљањем инфраструктурним и дистрибутивним и управљачким системима. Практично, простор за запошљавање постоји у свим оним компанијама које се на било који начин баве пројектима из области пословне интелигенције, истраживања и анализа података, управљања великим количинама података, или развојем информационих система и софтверских производа уопште.

Детаљан опис студијског програма можете погледати ОВДЕ.