Документација за упис


21.07.2022. - 16:32 
Документа потребна за упис на Факултет:

Комплет за упис - на Факултету се добија фасцикла за упис са индексом  (уз приказ уплатнице о трошковима уписа)
Сведочанства четири разреда средње школе (оригинал)
Диплома о стеченом средњем образовању (оригинал)
За кандидате држављане Републике Србије - очитана лична карта (са чипом) или фотокопија личне карте (без чипа); За кандидате који нису држављани Републике Србије - извод из матичне књиге рођених (оригинал) и/или фотокопија прве стране пасоша
Две фотографије формата 3,5x4,5 cm
Доказ о уплати трошкова уписа
Кандидати који су на самофинансирању прилажу доказ о плаћеним трошковима школарине
- минимум 50% од укупног износа (Износ школарине је наведен у Конкурсу)

ВАЖНА НАПОМЕНА: !!!ПОДАЦИ ЗА УПЛАТУ!!!
Жиро-рачун и позив на број за уплату трошкова уписа и школарине су персонални за сваког кандидата и могу се видети на налогу СЕРВИСА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА.