Предмет: Пројектовање депонија и савремени системи третмана комуналног отпада (12 - GH508)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областХидротехника
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Програм предмета

Програм се примењује од 08.10.2012..

Оспособљавање студената из фундаменталних области за стицање стручних знања и примену у пракси.
Стечена знања се користе као основа за даљу надоградњу у стручним предметима.
Специфичности управљања отпадом у земљама у развоју и стање управљања отпадом у свету. Избор локације за депонију, математички модели вредновања фактора за избор локације за депонију. Пројектовање дна ћелија депонија, операције на депонији затварање депоније. Прикупљање и третман отпадих вода. Биохемијски процеси настанка депонијског гаса, сакупљање и третман депонијског гаса, изградња постројења за сагоревање деонијског гаса. Напредни системи за третман отпада, компостирање, анеробна дигестија, сагоревање отпада. МФА као алат за утврђивање токова материјала од сировине од отпада.
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних, лабораторијских и рачунарских вежби. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На аудиторним вежбама се раде карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса путем колоквијума. Колоквијуми се полажу писмено и у виду теста. Оцена испита се формира на основу: присуства на предавањима и вежбама (аудиторним и рачунарским), успеха на колоквијумима и писемном делу испита (комбиновани задаци и теорија).
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Горан Вујић, Дејан Убавин, Немања Станисављевић, Бојан БатинићУправљање отпадом у земљама у развоју2012Факултет техничких наукаСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада5.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Вујић др Горан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Убавин др Дејан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Косец др Борут
Гостујући професор

Предавања
Недостаје слика

Станисављевић др Немања
Редовни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Миросављевић др Зорица
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Вујовић Свјетлана
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Живанчев Миодраг

Аудиторне вежбе