Предмет: Примена дигиталне обраде сигнала у телекомуникацијама (06 - S0151)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областТелекомуникације и обрада сигнала
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2009..

Овај курс има образовни циљ да студентима пружи основна знања о дигиталној обради сигнала и њеној примени у телекомуникацијама. Циљ је да студенти након аналогних упознају и дигиталне сигнале и системе за њихову обраду. Потребно је упознати дигиталне сигнале и у фреквенцијском домену, дигиталне филтре и методе њиховог пројектовања.
На предавањима студенти упознају основне алгоритаме обраде сигнала у дискретном времену и најважније трансформације дискретних сигнала. Централни део курса је брза Фуријеова трансформација. Дигиталне филтре упознају кроз конкретне примере, а потом науче основне методе њиховог пројектовања уз коришћење одговарајућих софтверских алата. На основу стечених знања умеју да анализирају дати проблем, изаберу одговарајућу класу дигиталног филтра и методу пројектовања, изврше пројектовање и имплементацију дигиталног филтра. На вежбама стичу практична искуства са Matlab DSP Toolbox-ом. Знају да процене и израчунају основне параметре дигиталног филтра. Умеју да идентификују и квалификују потенцијалне проблеме у имплементацији дигиталних филтара и да нађу решење. Кроз цео курс прави се осврт на примене у телекомуникацијама.
•Практични аспекти теореме о одабирању. •Трансформације дискретних сигнала и везе међу њима (ZT, FTD, DFT). •Брза FT и брза конволуција. •Примери дигиталних FIR и IIR филтара и њихове карактеристике. •Основне методе пројектовања дигиталних филтара. •Примене у телекомуникацијама.
Читав ток предавања (3 часа недељно) континуирано је праћен синхронизованим аудиторним и рачунарским вежбама (по 1 час). Предавања изводи професор користећи PowerPoint презентације које су доступне студентима у .pdf формату. На аудиторним вежбама решавају се лакши задаци спектралне анализе дигиталних сигнала и пројектовања дигиталних филтара. Комплетно градиво праћено је вежбама у Рачунарском центру ФТН, где студенти стичу практично искуство у раду са софтверским алатима за дигиталну обраду сигнала. Припрема за вежбе и израда домаћих задатака врши се преко Web портала Катедре помоћу посебно креираних on-line вежби које не захтевају посебна предзнања. Стечена теоријска знања проверавају се у току семестра у форми теста (колоквијума), а практични рад верификује се кроз израду и одбрану кратких пројектних и домаћих задатака. То су све предиспитне обавезе, а на завршном испиту се врши провера укупно стечених знања на овом курсу.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Љиљана Милић и Д. Добросављевић"Увод у дигиталну обраду сигнала"1995ЕТФ, БеоградСрпски језик
Милан Сечујски, Владо Делић, Никша Јаковљевић, Игор Радић"Збирка задатака из дигиталне обраде сигнала"2007ФТН, Нови СадСрпски језик
Владо Делић и др.”Презентације са предавања и on-line вежбе преко Web портала Катедре за телекомуникације и обраду сигнала”2003Српски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада30.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Колоквијумдане20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Сечујски др Милан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Јаковљевић др Никша
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Бркљач др Бранко
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Милић Миодраг

Рачунарске вежбе