Припремна настава за упис на Графичко инжењерство и дизајн


17.01.2023. - 09:16 

Департман за графичко инжењерство и дизајн организује припремне часове за полагање дела пријемног испита провера склоности (другог дела пријемног испита) на студијском програму Графичко инжењерство и дизајн.

Припремни часови за полагање дела пријемног испита за упис на основне академске студије Графичког инжењерства и дизајна држаће професори и асистенти који су запослени на департману.

Истичемо да је циљ припремне наставе да полазници стекну нова знања и прошире постојећа која ће им помоћи у припреми за полагање дела пријемног испита.  Кроз припремне часове полазници ће стећи знања која ће им свакако бити од помоћи и за касније студирање на овом студијском програму.

Тематске области које ће се обрађивати на часовима припремне наставе биће из унапред задате литературе и то су оне тематске области које покривају домен питања у делу пријемног испита провера склоности. Списак поменуте литературе је доступан на сајту факултета.

Врло је важно да напоменемо да похађање припремне наставе ни у ком случају није нити обезбеђење нити гаранција уписа.

Припремна настава ће се се одржати у трајању од 28 школских часова. Одржавање наставе планирано је  суботама од 10:00 до 13:30 часова (блок од 4 школска часа плус три паузе по 10 минута), on-line,  преко MS Teams апликације.

Почетак припремне наставе је планиран за 11. фебруар 2023. године а завршетак 25. март 2023. године.

У периоду од 01. 04. 2023. до 27. 05. 2023. године (суботе 08. 04. и 15. 04. се неће радити због ускршњих празника) биће организован други циклус (идентичан првом циклусу). Пријава за други циклус ће бити од 06. 03. – 27. 03. 2023. године.

У случају потребе и већег интересовања, у јуну месецу биће организован додатни курс у истом обиму (идентичан првом и другом с том разликом да ће бити организован у краћем временском периоду и дан за даном, због близине пријемног испита) о чему ће информације бити накнадно објављене.

Цена похађања припремне наставе износи 10.000,00 дин по кандидату.

Моле се сви заинтересовани кандидати за први циклус припремне наставе (11. 02. - 25. 03. 2023. године) да доказ о уплати (са именом полазника и e-mail адресом), скениран или фотографисан, пошаљу најкасније до 08. 02. 2023. године до 18:00 часова на e-mail: grid.pripremna.nastava@gmail.com.

На e-mail наведен на уплатници кандидати ће добити инструкције и приступни линк за online праћење предавања.


Кандидати уплату могу извршити на следећи рачун:

Жиро рачун: 840-1710666-12
Број модела: 97
позив на број:  8105501005
сврха уплате: припремни часови за полагање дела пријемног испита провера склоности - ГРИД
прималац: ФТН, Нови Сад, смер ГРИД


Инструкције за уплату из иностранства:

Износи из иностранства морају бити уплаћени у валути EUR: 85 eura
При уплати је обавезно навести уз приложене инструкције дате у наставку и позив на број као и сврху уплате: припремни часови за полагање дела пријемног испита провера склоности – ГРИД 8105501005
Инструкције за уплату у банци
Трошкове банкарских провизија и трансакције плаћа уплатилац, што је важно напоменути при уплати у банци.


За све додатне информације можете се информисати од 8 до 14 часова, на број телефона + 381 21 485-2623 или на маил адресу dedijer@uns.ac.rs.