Assistant - Master Slobodan Jović


Missing picture!

Slobodan Jović

Assistant - Master


Telephone
E-mail
Academic titleAssistant - Master
Employee's biography not found!
Assistant - Master
01.10.2016.
Historical data about the employee's membership not found!
Criterium of productionDescription
() Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Novaković N. , Radoman R. , Milošević I. , Jović S., Druga nagrada na pozivnom konkursu za urbanističko-arhitektonsko rešenje poslovno-stambenog objekta u Budvi (druga nagrada), mart 2012.; objavljeno u pratećoj publikaciji Blok konferencije, Beograd, 10-13.maj 2012
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Zeković M., Žugić V., Stojković B., Jović S., Konstantinović D.: Instructions on Architectural Competitions (Pouke arhitektonskih konkursa) - izložba iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna, recenzija: Dr Maja Đilas, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka i Efemera kolektiv, 2017, ISBN 978-86-7892-996-0
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.„Nova paradigma – Nova čitanja“ (‘New Paradigm – New Readings’) – izložba arhitektonske fotografije i prostornih pojmova u okviru međunarodnog festivala INFANT 2018, Novi Sad, Srbija. Autor izloženog rada. Katalog izložbe: ISBN 978-86-7931-672-1. Katalog festivala: ISBN 978-96-7931-666-0
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Zeković M., Žugić V., Stojković B., Jović S.: New Paradigm - New Readings (Nova paradigma - nova čitanja)- izložba iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna, recenzija: Dr Dragana Konstantinović, Kulturni centar Novi Sad, 2018, ISBN 978-86-7931-666-0
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Jović, S., član autorskog tima projekta fasade zgrade Narodnog pozorišta u Subotici, prikazano na Međunarodnoj izložbi arhitekture NOW/SADA, Teaching by design, Italy –Now, Muzej savremene umetnosti, Novi Sad, decembar 2012, katalog ISBN 978-86-7892-365-4, strana 19.
() Report from the international meeting printed in extractsNovaković N., Radoman R., Jović S., Housing Complex "Marevita Vilage", Međunarodna konferencija sa izložbom „S.ARH 2014“, Beograd, Book of Abstracts, ISBN 978-3-9816624-0-5, strana 251 (maj 2014.)
() Research published in the leading journal of the national importanceKonstantinović D., Jović S.: Kulturna i kreativna infrastruktura Novog Sada: potencijali alternativnog modela razvoja, Kultura polisa, 2018, Vol. 15, No 3, pp. 103-116, ISSN 1820-4589, UDK: 316.7:315.334.56
() Research published in the scientific journalJović S.: Analiza odnosa arhitektonskog i digitalnog prostora u savremenim arhitektonskim teorijama – studija slučaja hostela u Kotoru, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2011, No 8/2011, pp. 1972-1975, ISSN 0350-428X
() Report from the meeting of the national importance printed in its entiretyPrvi crnogorski salon arhitekture, galerija „Dado Đurić“ , Cetinje, učesnik kao koautor projekata stambenog objekta „House H“ i stambenog kompleksa „Marevita village“ u konkurenciji arhitektonski projekti, Novaković N., Radoman R., Jović S., katalog ISBN 978-9940-9244-9-2, strana 41., 49. i 168. (decembar 2013)
() Author exhibition with catalog and scientific reviewIvanić R., Bede A., Tamaš Dačić A., Jović S., Konstantinović D., Momirov M.: Fokus na modernizam: Arhitektura Novog Sada 1950-1970 Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 23.03.-09.04. naučna recenzija: doc dr Mirjana Sladić, Novi Sad, Društvo arhitekata Novog Sada, 2017
() Author exhibition with catalog and scientific reviewKonstantinović D., Zeković M., Jović S., Žugić V., Stojković B., Stevanović D.: Projekat adaptacije i rekonstrukcije objekta Doma Revolucije u Nikšiću - konkursno rešenje - selektirani arhitektonski projekat za međunarodnu izIožbu 20. Salon i dani arhitekture u Novom Sadu "PRESPAJANjE/REWIRING", Novi Sad, Društvo arhitekata Novog Sada, 2016, ISBN 0351-9775
() Author exhibition with catalog and scientific reviewKonstantinović D., Zeković M., Jović S., Žugić V., Stojković B.: Kulturna stanica Svilara, Izložba Tri veka Almaškog kraja, Istorijski arhiv grada Novog Sada, 13.10-15.12.2017, Katalog izložbe Tri veka Almaškog kraja (recenzija prof dr Slobodan Bjelica, prof dr Darko Reba), Novi Sad, Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, 2017, str. 52-53, ISBN 978-86-919373-8-6
() Author exhibition with catalog and scientific reviewKonstantinović D., Zeković M., Jović S., Žugić V., Stojković B.: Kulturna stanica Novo naselje, Izložba studio projekta, kompleks Svilara; Publikovano u: Na putu do kulturnog centra/Road to Culture Centre (urednici D.Polić, O. Tomašević, M. Jozić), Novi Sad, Novo kulturno naselje, 2017, str. 104-105, ISBN 978-86-900148-0-4
() Author exhibition with catalog and scientific reviewKonstantinović D., Zeković M., Momirov M., Jović S., Mitrović J.: APKP na stanici - izložba arhitektonskih studija razvoja železničkog čvora u Novom Sadu, recenzija: dr Darko Polić, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2016, str. 1-10, ISBN 978-86-7892-895-6
TitleScientific areaHigher education institutionElection date
Assistant - MasterArchitectural-Urbanistic Planning, Design and TheoryFaculty of Technical Sciences01.10.2019.
Assistant - MasterArchitectural-Urbanistic Planning, Design and TheoryFaculty of Technical Sciences01.10.2016.