Assoc. Prof. Ivana Miškeljin


Missing picture!

Ivana Miškeljin

Associate Professor


Telephone021/485-2467
E-mail
Academic titleAssociate Professor
Employee's biography not found!
Associate Professor
09.06.2019.
PositionFromToOrganizational unit
Assistant Professor09.06.2014.Chair of Architecture and Urban Planning
TitleIn institution
Centar za filozofiju i vizuelne umetnosti

Bachelor's thesis

Architecture

Faculty of Technical Sciences

2006

Pluralizam arhitektonskih identiteta na prelazu iz XIX u XXI vek

PhD thesis

Architecture

Faculty of Technical Sciences

2014

Criterium of productionDescription
() Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Мараш Игор, Тодоров Марко, Мишкељин Ивана: Изведен објекат предшколске установе у Новом Саду (у улици Антона Урбана 2). Ауторски тим у саставу: Игор Мараш, Марко Тодоров, Ивана Мишкељин. Објекат је награђен на Салону архитектуре у Новом Саду за 2010. годину као најбољи рад у категорији: Архитектонска реализација. приказано у Каталогу изложбе Салона архитектуре, стр. 39, Нови Сад, 25. јун - 1. јул 2010. Објекат је приказан на међународној изложби Now/Sada (8.26. децембра 2011. у Музеју савремене уметности у Новом Саду) са двојезичним каталогом "Now/Sada: Teaching by Design/Italy Now; издавач: Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам; стр. 35-38, ИСБН 978-86-7892-365-4; Приказано у часопису ДаНС . часопис за архитектуру и урбанизам; Мирјана Сладић: "Дисциплина једноставне форме", бр. 73/74, стр. 22-27; ИССБ 0351-9775 ЦОРБИСС.СР-ИД 19320844
() Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Атанацковић-Јеличић Јелена; Ецет Дејан; Мишкељин Ивана; Мараш Игор; Тодоров Марко; Којић Радомир; Изведени ентеријер приказан на међународној изложби са каталогом и рецензијама: Books and Wine, interior design, Нови Сад, 2013, Међународна изложба „Endless Paper“, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 06-24. јун 2013. године. Двојезични каталог „Endless Paper - exhibition catalogue“, укупно страна 65, стр. 15-16, ISBN 13: 978-86-78927892
() Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Игор Мараш, Марко Тодоров, Ивана Мишкељин, др Јелена Атанцковић Јеличић, Радомир Којић, Дејан Ецет, Тихомир Јањушевић: Изведени ентеријер Централне зграде Универзитета у Новом Саду приказан на међународном Салону архитектуре у Новом Саду 2014., учешће на пратећој изложби, 22-30.05.2014. објављено у часопису DaNS, Стр. 09-11, CORBISS. SR.-ID19320844, ISSB 0351-9775. Централнa зградa Универзитета у Новом Саду је награђенa на истом Салону архитектуре: Мараш Игор; Атанацковић Јеличић Јелена; Костреш Милица; Тодоров Марко; Дорић Марија; Тодоров Марко; Реба Дарко; Мишкељин Ивана; Ецет Дејан; Којић Радомир; Јањушевић Тихомир: Grand Prix међународног Салона архитектуре у Новом Саду за 2014. годину за пројекат Централне зграде Универзитета у Новом Саду и учешће у пратећој изложби, 22-30.05.2014., Нови Сад, објављено у часопису DaNS, Стр. 09-11, CORBISS. SR.-ID19320844, ISSB 0351-9775.
() Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Glаvni projekаt delа enterijerа Subotičkog pozorištа (projekаt 2011, u izvođenju); deo projektаntskog timа u sаstаvu: Ivаnа Miškeljin, Jelenа Atаnаcković Jeličić, Mаrko Todorov, Rаdomir Kojić, Vlаdimir Kubet, Vlаdаn Vаrićаk. Prikаzаno nа međunаrodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. decembаr 2011. godine) sа dvojezičnim kаtаlogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 25-26, ISBN 978-86-7892-365-4
() Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Тодоров Марко, Мишкељин Ивана: Извeден ентеријер приказан на међународној изложби са двојезичним каталогом: Ентеријер студентске службе Факултета техничких наука у Новом Саду, Међунардона изложба: "NOW/SADA" (8-26. децембар 2011. године) Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 45-46, ISBN 978-86-7892-365-
() Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Сладић Мирјана; Тодоров Марко; Мишкељин Ивана: Извдени ентеријер приказан на међународној изложби са каталогом и рецензијама: Ентеријер винарије у Петроварадину, на Међународној изложби: „Macrointeriors“, 06.11.-13.11.2015, Галерија центра за очување амбијенталне целине Кула Гардош, двојезични каталог са рецензијом, селекциони одбор са члановима из 5 држава, Београд, 2015, стр. 4-5, UDK COBISS.SR-ID 218747660, ISBN 978-86-7466-579-4, Издавач: Академска мисао
() Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Ивана Мишкељин: Изведени ентеријер стана у Новом Саду (2022)., приказан на међународној изложби са каталогом и рецензијама „Петстопетица“, отварање 10. маја 2023., Салон музеја града Београда (Salon of the Belgrade City Museum), двојезични каталог са рецензијама, селекциони одбор сачињен од чланова из 5 држава., стр. 159. ISBN 978-86-6022-595-7. COBISS.SR-ID 122014985. Издавач: Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2023. Доступно и на: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/.
() Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Јелена Атанацковић Јеличић, Станислав Гргић, Јована Ђурђевић, Дејан Ецет, Сташа Зековић, Миљан Јањушеић, Радомир Којић, Игор Мараш, Саша Медић, Петар Мирковић, Марко Михајловић, Ивана Мишкељин, Димитрије Николић, Стефан Пејић, Марко Тодоров, Алберт Топић. Откуп на отвореном међународном урбанистичко-архитектонском конкурсу за урбану обнову и рехабилитацију просторне културно-историјске целине „Војно-технички завод у Крагујевцу“. Жири у саставу: Иван Радуловић, архитекта, Крагујевац, председник жирија; проф. Иван Рашковић, архитекта, Београд, заменик председника жирија; проф. др Алексанра Ђукић, архитекта, Београд, члан жирија, проф. др Огнен Марина, архитекта, Скопље, Северна Македонија, члан жирија; проф. др Дубравка Ђукановић, архитекта, Београд, члан жирија; проф. др Саша Чворо, архитета, Бања Лука, БиХ, члан жирија; др Верољуб Трифуновић, архитекта, Крагујевац, члан жирија. Расписивач конкурса: Град Крагујевац, Градска управа за разој и инвестиције; Организција и реализација: Удру
() Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Miškeljin Ivana; Todorov Marko; Radović Milenko: Priznanje (Honourable Mention) na međunarodnom otvorenom arhitektonskom konkursu za idejno rešenje javne biblioteke u Hajd parku u Londonu (Velika Britanija), u organizaciji međunarodne organizacije "Archasm" sa sedištem u Indiji. Broj pristiglih radova na konkursu: 378. Članovi žirija: Terry Pawson (Principial Architect, TPA, London); Pouya Zamanpour (Partner, London-Atelier, London); Adrian Welch (Editor, e-architects.co.uk, London), april 2017. linkovi potrvrde: http://bustler.net/news/5623/envisioning-a-new-public-library-for-london-s-hyde-park https://www.e-architect.co.uk/london/hyde-park-library-competition Potvrda rezultata od strane matičnog naučnog odbora: Nagrada (Autor Ivana Miškeljin) ispunjava sve uslove predviđene "Pravilnikom o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača" ("Službeni glasnik RS", broj 24/2016, 21/2017, 38/2017) za dodelu kategorije M1
() Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Atanacković-Jeličić J., Carević M., Ecet D., Janjušević T., Kojić R., Kostreš M., Maraš I., Maraš I., Miškeljin I., Radović M., Sladić M., Todorov M., Rapaić M.: Nagrada na međunarodnom konkursu: Otkupna nagrada na otvorenom, idejnom, međunarodnom konkursu za urbanističko-arhitektonsko rešenje dela starog centra u Sremskim Karlovcima i neposrednog okruženja. Sastav žirija: M. Filipović, dipl. pravnik, predsednik opštine Srem. Karlovci; V. Višnjić, dipl. pravnik, načelnik Opštinske uprave Srem. Karlovci; V. Prosenica, dipl. inž. arh., Udruženje urbanista Srbije; Dr A. Jevtić, dipl. inž. građ., Vojvođansko druženje urbanista; Mr L. Kuzmanov, dipl. inž.arh., Udruženje arhitekata Srbije; B. Šekarić, istoričar umetnosti, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture; J. Štetić, dipl. inž. pejz. arh., Pokrajinski zavod za zaštitu prirode; V. Kačala, inž. arh., Bardejov, Republika Slovačka. Rezultati konkursa su objavljeni 21.12.2013. god. u dnevnim listovima "Politika" i "Dnevnik".
() Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Мишкељин Ивана, Мишкељин Бојана, Тодоров Марко: Трећа награда на међународном конкурсу за идејно урбанистичко архитектонско решење Трга Републике с рибљом пијацом у Новом Саду: ”Competition for Conceptual Urbanistic-Architectural Design of the Republic Square with the Fish Market”. Члан ауторског тима у саставу: Мишкељин, Б; Мишкељин, И; Тодоров, М. Приказано у каталогу пристиглих радова (број пријављених радова: 161, број пристиглих решења: 61) и на изложбама у Гимназијској улици и у галерији ”Веља Мацут”16-22.05.2009. Пројекат је приказан на међународној изложби Now/Sada (8-26. 12. 2011.) са двојезичним каталогом: Now/Sada: Teaching by Design/Italy Now, стр. 41-42. ISBN 978-86-7892-365-4. Жири у саставу: академик проф. Boris Podrecca (Аустрија), prof. dr Klaus Bolinger (Немачка), проф. др. Јелена Атанацковић Јеличић (Србија), Александар Џелебџић (Србија), Донка Станчић (Србија), мр Милица Костреш (Србија), Игор Павличић (Србија)
() Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Otkupnа nаgrаdа nа međunаrodnom konkursu zа zgrаdu Muzejа sаvremene umetnosti Vojvodine, deo projektаntskog timа u sаstаvu Jelenа Atаnаcković Jeličić, Stаnislаv Grgić, Emir Hаdžiаhmetović, Ivаnа Miškeljin, Bojаnа Miškeljin, Mаrko Todorov. Prikаzаno u dvojezičnom kаtаlogu izložbe pristiglih rаdovа nа konkurs (67 konkursnih rešenjа, iz 11 zemаljа centrаlne i jugoistočne Evrope) New Museum-The Museum of Contemporary Art Vojvodina, Project Exhibition: Architectural Design for a New Building of the Museum of Contemporary Art Vojvodina, January 27-Jun 27, 2007, MOCAV 033 i prikаzаno nа međunаrodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. decembаr 2011. godine) sа dvojezičnim kаtаlogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 55-58, ISBN 978-86-7892-365-4.
() Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Члан Жирија Награде Ранко Радовић, 2017, за телевизијске емисије, изложбе или мултимедијалне презентације реализоване у претходној години као и у текућој години до датума доделе награде. Право учешћа на конкурсу имају појединци, установе, удружења, струковне организације, као и сва заинтересована лица која су остварила резултате у једној од три категорије, са територије Србије, као и из других земаља, Састав жирија: Снежана Ристић, дипл. инж. арх. Уредница редакције за културу Радио Београда 2 (председник) доц. др Ивана Мишкељин, дипл. инж. арх. проф.др Оливер Томић, историчар уметности. др Милан Попадић, историчар уметности Бојана Андрић, директор фотографије, сниматељ и фотограф, новинар Оснивачи: УЛУПУДС - Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, као оснивач, и Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Факултет техничких наука Нови Сад - Департман за архитектуру и урбанизам, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Задужбина Илије Милосављев
() Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Учешће у раду жирија међународног урбанистичко-архитектонског конкурса за уређење урбаних џепова („Нова места“) у Новом Саду. Састав жирија: др Дарко Полић, дипл. инж. арх., Председник Жирија; Предраг Милутиновић, дипл.инж.арх., члан Жирија; доц. др Рене Лисац, дипл.инж.арх., члан Жирија; др Ивана Мишкељин, дипл.инж.арх., члан Жирија; Александар Пањковић, дипл.инж.саобр., члан Жирија; Андреј Стреховец, дипл.инж.арх., заменик члана Жирија Предмет конкурса је било уређење и дизајн урбаних џепова (нових места) у Новом Саду. Наручилац конкурса: Фондација “Нови Сад 2021 - Европска престоница културе“. Конкурс је организовала Фондација “Нови Сад 2021 - Европска престоница културе“, у сарадњи са Друштвом архитеката Новог Сада (ДаНС) као спроводиоцем конкурса. Поступак јавне набавке број KD 2/01 962. Конкурс је био отворен од 22.08.2019. године до 03.10.2019. године. Одлуку о награђеним и откупљеним радовима жири је донео 9.10.2019. године. Извештај о раду жирија доступан и на: https://novis
() Nagrada ili pohvala na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomИгор Мараш, Марко Тодоров, Ивана Мишкељин. Награда на међународном Салону Архитектуре у Новом Саду за 2010. годину као најбољи рад у категорији: Архитектонска реализација (објекат предшколске установе у Новом Саду – Антона Урбана). Приказано у Каталогу изложбе Салона Архитектуре, стр.39, Нови Сад, 25. Јун – 01. јул 2010, Студио М.
() Nagrada ili pohvala na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom1. Мараш Игор; Атанацковић Јеличић Јелена; Костреш Милица; Тодоров Марко; Дорић Марија; Тодоров Марко; Реба Дарко; Мишкељин Ивана; Ецет Дејан; Којић Радомир; Јањушевић Тихомир: Grand Prix међународног Салона архитектуре у Новом Саду за 2014. годину за пројекат Централне зграде Универзитета у Новом Саду (део је ауторског тима за изведени ентеријер) и учешће у пратећој изложби, 22-30.05.2014., НовиСад, објављено у часопису DaNS, Стр. 09-11, CORBISS. SR.-ID19320844, ISBN 0351-9775
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Пројекат дела ентеријера Суботичког позоришта; део пројектанстког тима у саставу: Ивана Мишкељин, Јелена Атанацковић Јеличић, Марко Тодоров, Радимир Којић, Владимир Кубет, Владан Варићак. Приказано на међународној изложби“"NOW/SADA" (8-26. Децембар 2011. године) са двојезичним каталогом Now/Sada: Teaching by Design/Italy Now, str. 25-26, ISBN 978-86-7892-365-4.
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Главни пројекат ентеријера Централне зграде Универзитета у Новом Саду (пројекат 2011). Део пројектантског тима у саставу: Игор Мараш, Марко Тодоров, Ивана Мишкељин, др Јелена Атанцковић Јеличић, Радомир Којић, Дејан Ецет, Тихомир Јањушевић. Приказано на међународној изложби NOW/SADA" (8-26. децембар 2011. године, у Музеју савремене уметности Војводине у Новом Саду) са двојезичним каталогом Now/Sada: Teaching by Design/Italy Now, издавач: Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам, стр. 11-14, ISBN 978-86-7892-365-4.
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Coworking prostor sa Wellness centrom“ (2018), projekat transformacije postojećeg objekta u Zemunu, prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Medić S., Sladić M., Radović M.: Učešće na međunarodnoj izložbi; „Revitalizacija Petog paviljona u Banji Rusanda“, arhitektonski projekat (2017), prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Medić S., Miškeljin I., Radović M., Todorov M., Tkačenko S.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Objekat mešovite namene – tri studije“ (2017), arhitektonski projekat tri kompleksa mešovite namene u Novom Sadu, prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Crevar N., Nožinić R., Sladić M., Šolević T., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Arhitektonski projekat Gradske pijace u Somboru „Nova Pijaca 1“ (2016) prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Atanacković-Jeličić J., Radović M., Miškeljin I., Ecet D., Todorov M., Maraš I., Medić S., Despotović J., Kojić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Paviljon u Univerzitetskom kampusu“ (2016), idejno arhitektonsko rešenje paviljona u kampusu Univerziteta u Novom Sadu, prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Grgić S., Janjušević T., Kojić R., Maraš I., Medić S., Miškeljin B., Pilipović D., Radović M., Tkačenko S., Todorov M., Topić A.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „And Tonight, I See Tomorow“, – urbanističko-arhitektonski projekat uređenja površina javne namene dela gradskog jezgra u Novom Sadu (2018), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/medjuprostor505.html
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Мараш Игор; Атанацковић Јеличић Јелена; Тодоров Марко; Мишкељин Ивана; Радовић Миленко; Медић Саша; Деспотовић Јелена: Архитектонски пројекат Apart Hotel 2 приказан на Међународној изложби „Macrointeriors“, 06.11.-13.11.2015, Галерија центра за очување амбијенталне целине Кула Гардош, двојезични каталог са рецензијом, селекциони одбор са члановима из 5 држава, Београд, Стр. 58-59, UDK COBISS.SR-ID 218747660, ISBN 978-86-7466-579-4, Издавач: Академска мисао
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Ивана Мишкељин, Радомир Којић, Марко Тодоров, Растко Ножинић, Никола Цревар, Татјана Шолевић: Архитектонско-урбанистички пројекат Protective Island,, приказан на Међународној изложби "Archi-segments", 03.03.-17.03.2016, Уметничка Алијанса Србије, двојезични каталог са рецензијом, селекциони одбор са члановима из 5 држава, Београд, Стр. 6-7, ISBN 978-86-80520-00-1, Издавач: Уметничка Алијанса Србије, Курсулина 16, Београд
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Цревар Никола; Ецет Дејан; Атанацковић Јеличић Јелена; Којић Радомир; Мараш Игор; Мишкељин Ивана; Радовић Миленко; Шолевић Татјана; Тодоров Марко; Урода Ивана: Архитектонско-урбанистичко конкурсно решење Уметничке галерије академије ликовних уметности АЛУАРТФОРУМ, приказано на Међународној изложби конкурсних решења Архитектонско-урбанистичког, међународног, јавног, анонимног конкурса за израду архитектонско-урбанистичког решења Уметничке галерије ликовних уметности у Загребу, 25.05.2014, HDLU, Загреб; приказано на међународној изложби - 20. салон архитектуре у Новом Саду “Преспајање/Rewiring”, 03-12.06.2016. и објављено у каталогу изложбе – часопис за архитектуру и урбанизам DaNS, број 81, ISSB 0351-9775, COBISS.SR-ID 19320844, стр. 42
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.10. Атанацковић Јеличић Јелена; Ецет Дејан; Којић Радомир; Костреш Милица; Мараш Ивана; Мараш Игор; Мишкељин Ивана; Сладић Мирјана; Тодоров Марко; Ткаченко Саша; Учешће на међународној изложби: Piazza Disponibile, изложен на "Мрежа, архитектура, медији и технологија", међународна изложба. Двојезични каталог, селекциони одбор из 5 држава: Мрежа, Нови Сад, Издавач: Фаултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам; 2015, стр. 29-30 ISBN 978-86-7892-693-8, UDK COBISS.SR-ID 295533063.
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Никола Цревар, Јелена Деспотовић, Дејан Ецет, Станислав Гргић, Јелена Атанацковић Јеличић, Радомир Којић, Игор Мараш, Сашa Медић, Драгана Метикош, Ивана Мишкељин, Растко Ножинић, Ђорђе Пушара, Миленко Радпвоћ, Татјана Шолевић, Марко Тодоров: “4xRTVx505“ – идејно решење Радио-телевизије Војводине, приказано на међународној изложби - 20. салон архитектуре у Новом Саду “Преспајање/Rewiring”, 03-12.06.2016. и објављено у каталогу изложбе – часопис за архитектуру и урбанизам DaNS, број 81, ISSB 0351-9775, COBISS.SR-ID 19320844, стр. 42
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Атанацковић Јеличић Јелена; Мараш Игор; Тодоров Марко; Мишкељин Ивана; Ецет Дејан; Архитектонски пројекат вишепородичног објекта Housing приказан на међународној изложби са каталогом и рецензијама. Међународна изложба „Endless Paper“, Музеј савремене уметности Војводине, НовиСад, 06-24. јун 2013. године. Двојезични каталог „Endless Paper – exhibition catalogue“,укупно страна 65, Стр. 13-14, ISBN 13: 978-86-78927892
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Тодоров Марко; Атанацковић Јеличић Јелена; Мишкељин Ивана; Јањушевић Тихомир; Ецет Дејан; Мараш Игор; Којић Радомир: Учешће на међународној изложби: Airport Terminal, изложен на ENDLESS Paper: International Architecture Exhibition: међународна изложба. Двојезични каталог: ENDLESS Paper, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2013, COBISS.SR-ID 279358471, стр. 05-06 ИСБН 978-86-7892-513-9 Стр. 05-06, ISBN 978-86-7892-513-9, Издавач: Фаултет техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам;
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Мишкељин Ивана, Мишкељин Бојана, Радовић Миленко: Тhe Material Endless, приказано на међународној изложби "Мрежа, архитектура, медији и технологија", међународна изложба. Каталог на српском и енглеском језику, селекциони одбор из 5 држава: Мрежа, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2015, стр.63-64, ISBN 978-86-7892-693-8, UDK COBISS.SR-ID 295533063.
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Tkačenko S., Radović M., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Arhitektura i pejzaž – eksperiment 11“ (2018), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/medjuprostor505.html
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Medić S., Radović M., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: “Lanzarote Music Factory“ – arhitektonski projekat kuće muzike na ostrvu Lanzarote, Kanarska ostrva, Španija (2017), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/medjuprostor505.html
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Umetnički projekat: Kutija-mikrosvet nacionalne kulture, tim u sastavu: Atanacković Jeličić Jelena, Stanislav Grgić, Emir Hadžiahmetović, Ivana Miškeljin, Bojana Miškeljin, Marko Todorov (Srbija) i Slobodаn Velevski, Ninа Kаrаngelevskа, Ivаnа Kostovskа, Gorаn Mičkovski, Dimitаr Pаpаsterevski, Ivа Pаvlovik Lаtаs, Aleksаndаr Rаdevski, Sаšа Tаsić, Nikolа Tomevski (Mаkedonijа). Izloženo u Galeriji Magacin, Beograd, 2008. Prikаzаno u dvojezičnoj publikaciji: Dadić-Dinulović,T: Srbija moj slučaj/ Serbia: My Case, Clio i British Council Serbia, 2008, str. 98-122), ISBN: 978-86-908463-1-3, Beograd, 2008.
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Марко Тодоров, Ивана Мишкељин, Растко Ножинић, Мирјана Сладић, Татјана Шолевић, Никола Цревар (ауторски тим А); Јелена Атанацковић Јеличић, Дејан Ецет, Игор Мараш, Миленко Радовић, Радомир Којић, Јелена Деспотовић, Саша Медић, Јелена Штакић (ауторски тим Б): Пројекат Нове пијаце у Сомбору приказан на међународној изложби „Newness“, Генерални конзулат Републике Србије у Њујорку, САД, 15-25. април 2019. и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијом, селекциони одбор сачињен од чланова из 5 држава, стр.136-137. ISBN978-86-6022-183-6. COBISS.SR-ID329697287. Издавач: Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, 2019. Доступно и на: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/PDF/newness.pdf
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Јелена Атанацковић Јеличић, Игор Мараш, Ивана Мишкељин, Марко Тодоров, Радомир Којић, Дејан Ецет, Миленко Радовић, Саша Медић, Јелена Деспотовић, Јелена Јоловић, Саша Ткаченко и Миливоје Филиповић: Пројекат едукативног центра у Старом Сланкамену (Educational Center in Stari Slankamen) посвећен Милутин Миланковићу: „If the initiator wasn't a physicist, then we would be in a much more complicated situation“. приказан на међународној изложби „Conditional: 505“ у Музеју примењене уметности у Београду, од 16-30. априла 2019. године и објављен у двојезичном каталогу изложбе са рецензијама, селекциони одбор сачињен од чланова из 5 држава, стр. 29-31. ISBN 978-86-6022-180-5. COBISS.SR-ID 329922823. Доступно и на: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/PDF/CONDITIONAL505.pdf
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Радивоје Динуловић, Александра Пештерац, Слађана Милићевић, Игор Мараш, Владимир Илић, Романа Бошковић Живановић, Ивана Мишкељин, Марко Тодоров, Јелена Атанацковић Јеличић, Дејан Ецет, Владимир Савић, Драгана Пилиповић, Александра Ракић: Дизајн ентеријера и сценске архитектуре за објекат 6 у Кинеској четврти у Новом Саду, приказан на међународној изложби Фабрика Сценских Простора: Омладински Културни Дистрикт приказано у Дигиталној галерији Департмана за архитектуру и урбанизам, Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, 21. март - 21. април 2021., и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијом, селекциони одбор сачињен од чланова из 5 држава, стр. 29-45. ISBN 978-86-6022-314-4. COBISS Доступно на: http://architecture.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2021/03/factory-of-performing-spaces-exhibition-catalogue.pdf
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Радивоје Динуловић, Александра Пештерац, Слађана Милићевић, Игор Мараш, Владимир Илић, Романа Бошковић Живановић, Ивана Мишкељин, Марко Тодоров, Јелена Атанацковић Јеличић, Дејан Ецет, Владимир Савић, Драгана Пилиповић, Александра Ракић: Идејни пројекат сценске архитектуре са дизајном ентеријера, сценске технике и технологије, просторне акустике и медијских система за Објекат 9/10 у Кинеској четврти у Новом Саду, пројектован 2020. године, приказан на 23. Салону Архитектуре у Новом Саду, у Новој галерији Академије уметности у Новом Саду од 15-30. октобра 2022. године објављен у двојзичном каталогу Салона, стр.92 ISBN 978-86-81662-04-5. COBISS.SR-ID 119270409. Доступно и на: https://dans.org.rs/category/23-salon-arhitekture-novi-sad/
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Ивана Мишкељин, Бојана Мишкељин: Ентеријер стамбене јединице ИО26, пројектован 2021. године, приказан на међународној изложби „MMRY: Memory & Future“ која је отворена 23. марта 2023. у Централној згради Универзитета у Новом Саду и објављено у двојезичном каталогу изложбе са рецензијом, селекциони одбор сачињен од чланова из 5 држава, стр. 150. ISBN: 978-86-6022-596-4. Доступно и на: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/?p=6201
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Ивана Мишкељин, Игор Мараш: Архитектонски пројекат Факултета примењене уметности у Београду, приказан на међународној изложби са каталогом и рецензијама „Петстопетица“, отварање 10. маја 2023., Салон музеја града Београда (Salon of the Belgrade City Museum), двојезични каталог са рецензијама, селекциони одбор сачињен од чланова из 5 држава., стр. 96. ISBN 978-86-6022-595-7. COBISS.SR-ID 122014985. Издавач: Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2023. Доступно и на: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/.
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Мишкељин Ивана; In Between - The Act of Imaginary– Part I, приказано на Међународној изложби „Архитектонска лабораторија“, 22.12.2015.-20.01.2016., Музеј савремене уметности Војводине, двојезични каталог са рецензијом, селекциони одбор са члановима из 5 држава, Нови Сад, Стр. 38-39, ISBN 978-86-7892-814-7, Издавач: Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад;
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Мишкељин Ивана; Ецет Дејан; Бајић Драган; Цревар Никола; Шолевић Татјана; Атанацковић Јеличић Јелена; Гргић Станислав; Деспотовић Јелена; Медић Саша; Радовић Миленко; Мараш Игор; Којић Радомир; Штиклица Моника; Икомонов Елена; Јегени Емил; Милојковић Јасна; Богоевски Веле; Тодоров Марко; Ножинић Растко; Хаџиахметовић Емир; Сладић Мирјана; Бошковић Весна; Ткаченко Саша; Кркљеш Милена; Милинковић Александра; Апостоловић Дијана: Композиција пројеката ентеријера 505.2015, приказаних на Међународној изложби „Архитектонска лабораторија“, 22.12.2015.-20.01.2016., Музеј савремене уметности Војводине, двојезични каталог са рецензијом, селекциони одбор са члановима из 5 држава, Нови Сад, Стр. 44-45, ISBN 978-86-7892-814-7, Издавач: Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Maraš I., Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Miškeljin I., Kojić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Arhitektonski projekat Istraživačkog centra „Milutin Milanković” u Starom Slankamenu (2017), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/medjuprostor505.html
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Radović M., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Hyde Park Library London“, idejno rešenje javne biblioteke u Hajd parku u Londonu u Velikoj Britaniji (2017), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/medjuprostor505.html
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Maraš I., Kojić R., Radović M., Ecet D., Crevar N., Šolević T., Uroda I.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Aluartforum Zagreb" (2014), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji i tehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 25-26ISBN 978-86-7892-693-8, UDK COBISS.SR-ID 295533063.
() Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomИвана Мишкељин: Кустоски рад на међународној изложби "Архитектонска лабораторија 2.0" одржаној у Павиљону и централном холу Ректората у Новом Саду од 16-20. децембра 2019. Поставка „Архитектонска лабораторија 2.0“ је трећа целина у оквиру изложбе „Лабораторија простора 2.0“ (03-20. децембар). Двојезични каталог изложбе са рецензијама и селекционим одбором сачињен од чланова из 5 држава. ISBN 978-86-6022-232-1, COBISS.SR-ID 25531145. Доступно и на http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/PDF/LABORATORIJA_PROSTORA_2.pdf
() Scientific monograph, thematic collection, lexicographical and cartographical publications editing of the international importanceAtanacković-Jeličić J., Todorov M., Miškeljin I., Ecet D., Sladić M., Maraš I.: Uređivanje kataloga međunarodne izložbe „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ISBN-13: 978-86-7892-513-9., Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2013, ISBN ISBN 978-86-7892-513, UDK: COBISS.SR-ID 279358471
() Report from the international meeting printed in its entiretyМишкељин, И; Тодоров, М: „Architecture of the Contemporary Museum: Transformation of its Role and Meaning“; “Архитектура Савременог Музеја: Трансформација Улоге и Значења“; “Phidac 2012 – IV Међународни Симпозијум Студената докторских студија из области Грађевинарства, Архитектуре и Заштите животне Средине“, Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 27-28. Септембар 2012., Рад објављен у целини у зборнику; стр. 95-102: ISBN 978-86-88601-06-1.
() Report from the international meeting printed in its entirety Мишкељин, И; Тодоров, М: „The Role of Architecture in the Process of Popularization Museum in Serbia“ Улога Архитектуре у Процесу Популаризације Музеја у Србији“, Индис 2012 – Међународна Научна конференција „Планирање, Пројектовање, Грађење и Обнова Градитељства“ Нови Сад, 28-30. Новембар 2012. “Indis 2012 - Planning, Design, Construct and Renewal in the Civil Engineering, International Scientific Conference”, University of Novi Sad, Faculty of Techical Sciences, November 2012. Рад објављен у целини у зборнику, стр. 391-398. ISBN 978-86-7892-452-1
() Report from the international meeting printed in its entiretyТодоров, М; Мишкељин, И: „Retail Architecture and the Problem of Sustainability“; „Архитектура у функцији Трговине и Проблеми њене Одрживости“; Индис 2012 – Међународна Научна конференција „Планирање, Пројектовање, Грађење и Обнова Градитељства“ Нови Сад, 28-30. Новембар 2012. Indis 2012 - Planning, Design, Construct and Renewal in the Civil Engineering, International Scientific Conference, University of Novi Sad, Faculty of Techical Sciences, November 2012. Рад објављен у целини, стр. 447-455. ISBN 978-86-7892-452-1.
() Report from the international meeting printed in its entiretyТодоров, М; Мишкељин, И: „The Role of the Architectural Icon at the End of Twentieth and the Beginning Twenty-First Century”; „Uloga Arhitektonske Ikone na kraju dvadesetog i početku dvadeset prvog veka“, „Phidac 2011 – III International Symposium for Students of Doctoral Studies in the Fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection”, Факултет техничких наука, Novi Sad, 21- 23 September 2011. Рад објављен у целини у зборнику; стр. 353-360. ISBN 978-86-7892-336-4.
() Report from the international meeting printed in its entiretyIvana Miskeljin, Marko Todorov: "Contemporary Architecture and its Role Between Physical and Virtual Spaces", Radical Space in Between Disciplines Conference Proceedings, editors: Romana Bošković, Miljana Zeković, Slađana Milićević, Novi Sad, September 21st-23rd 2015; ISBN 978-86-7892-755-3 COBISS.SR-ID 302423815, Published by Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia, pp. 199-204.
() Report from the international meeting printed in its entiretyMiškeljin I., Maraš I., Todorov M.: Experimental Approaches to Architectural Visualization: Learning from Visual Arts, 9. Mongeometrija, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad and Serbian Society for Geometry and Graphics SUGIG, 7-10 June, 2023, pp. 257-270, ISBN 978-86-6022-575
() Report from the international meeting printed in its entiretyMiškeljin I., Maraš I.: The Integration of Greenery in Architecture as an Approach to Rooftop Extension, 1. SINARG (Sinergy of Architecture and Civil Engineering), Niš: FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE, UNIVERSITY OF NIŠ SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS - BRANCH IN NIŠ, 14-15 September, 2023, pp. 991-1001, ISBN 978-86-88601-82-5
() Chapter in the M41 or research in the prominent thematic collection of the leading national importanceMiškeljin I., Todorov M.: dr Ivana Miškeljin, dr Marko Todorov: „Vele-Enterijer“ kao zaštitino ostrvo, programska raznovrsnost kao polazište za optimizaciju arhitektonksog projektovanja u funkciji održivog razvoja, Tematski zbornik radova: Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije, 2017, str. 153-168. Izdavač: Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad. Izdanje pomaže: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. ISBN: 978-86-7892-842-0., Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2017, str. 153-168, ISBN 978-86-7892-842-0, UDK: COBISS.SR-ID 319212039
() Chapter in the M41 or research in the prominent thematic collection of the leading national importanceMiškeljin I., Atanacković-Jeličić J.: Uticaj dominantnih sila potrošnje na proces arhitektonskog projektovanja na prelazu XX u XXI vek, u "Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije", Tematski zbornik radova, urednik prof. dr Nađa Kurtović Folić, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2014, str. 213-232, ISBN 978-86-7892-661-7, UDK: COBISS. SR-ID 292736263
() Author exhibition with catalog and scientific reviewMiškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Medić S., Radović M., Tkačenko S., Todorov M.: "Mapa 10", Autorska izložbe tima Kabineta 505, Galerija "Đura Kojić", 21. oktobra - 21. novembra 2018., 10 radova gde su svi radovi rezultat grupe autora, recenzija dr Slađana Milićević, docent. Objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2018, str. 1-36, ISBN 978-86-6022-135-5
() Author exhibition with catalog and scientific reviewMiškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Todorov M., Ecet D., Radović M., Tkačenko S., Kojić R., Medić S., Despotović J.: "Međuprostor 505", Autorska izložba tima Kabineta 505, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018. 10 radova gde su svi radovi rezultat grupe autora. Recenzija: dr Slađana Milićević, docent; dr Aleksandra Pešterac, docent. Objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, 2018, str. 1-62, ISBN 978-86-6022-134-8
() Author exhibition with catalog and scientific reviewMiškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Todorov M., Kojić R., Ecet D., Radović M., Medić S., Despotović J., Jolović J., Tkačenko S., Rapaić M., Kapetina M., Grgić S., Miškeljin B., Sladić M., Janjušević T., Palček D., Labat M., Topić A., Pilipović D., Filipović M., Šarac M., Apostolović N., Rudan S., Pušara Đ., Yokoo S.: "Conditional 505", Autorska izložba tima Kabineta 505, Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 16. april - 30. april 2019. Radovi su rezultat grupe autora. Recenzija: dr Slađana Milićević, docent; dr Aleksandra Pešterac, docent. Objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/wp-content/uploads/PDF/CONDITIONAL505.pdf, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija, 2019, str. 1-40, ISBN 978-86-6022-180-5
TitleScientific areaHigher education institutionElection date
Associate ProfessorArchitectural-Urbanistic Planning, Design and TheoryUniversity of Novi Sad09.06.2019.
Assistant ProfessorArchitectural-Urbanistic Planning, Design and TheoryUniversity of Novi Sad09.06.2014.
Assistant - MasterArchitectural-Urbanistic Planning, Design and Theory12.10.2013.
Assistant - MasterArchitectural-Urbanistic Planning, Design and Theory12.10.2010.
Teaching AssociateArchitectural-Urbanistic Planning, Design and TheoryFaculty of Technical Sciences25.08.2008.