Prof. Franci Čuš


Missing picture!

Franci Čuš

Guest Professor


Telephone
E-mail
Academic titleGuest Professor
Employee's biography not found!
TitleIn institution
-

Bachelor's thesis

Mechanical Engineering

Faculty of Mechanical Engineering

1978

Identifikacija optimalnih obdelovalnih podatkov pri čelnem frezanju

Magister thesis

Mechanical Engineering

Faculty of Mechanical Engineering

1985

Vplivi različnih geometričnih oblik rezila za odrezovalne razmere pri čelnem frezanju

PhD thesis

Mechanical Engineering

Faculty of Mechanical Engineering

1988

Criterium of productionDescription
() Research published in the prominent international journalČUŠ, Franc, MILFELNER, Matjaž, BALIČ, Jože. An intelligent system for monitoring and optimization of ball-end milling process. J. mater. process. technol.. [Print ed.], June 2006, vol. 175, iss. 1/3, str. 90-97.
() Research published in the prominent international journalČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš, KIKER, Edvard, MILFELNER, Matjaž. Adaptive controller design for feedrate maximization of machining process. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., Jul.-Aug. 2006, vol. 17, iss. 1/2, str. 237-240.
() Research published in the prominent international journalČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš. Approach to optimization of cutting conditions by using artificial neural networks. J. mater. process. technol.. [Print ed.], 2006, vol. 173, iss. 3, str. 281-290.
() Research published in the prominent international journalČUŠ, Franc, BALIČ, Jože. Optimization of cutting process by GA approach. Robot. comput.-integr. manuf.. [Print ed.], 2003, vol. 19, iss. 1/2, str. 113-121.
() Research published in the prominent international journalČUŠ, Franc, MURŠEC, Bogomir. Databases for technological information systems. J. mater. process. technol.. [Print ed.], Dec. 2004, vol. 157/158, str. 75-81.
() Research published in the prominent international journalČUŠ, Franc, BALIČ, Jože, ŽUPERL, Uroš. Hybrid ANFIS-ants system based optimisation of turning parameters. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., Sep. 2009, vol. 36, iss. 1, str. 79-86.
() Research published in the prominent international journalČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš, GEČEVSKA, Valentina. High speed end-milling optimisation using Particle Swarm Intelligence. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., Jun. 2007, vol. 22, iss. 2, str. 75-78.
() Research published in the international journalČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš. Produktionsmanagement in Kleinen und Mittleren Unternehmen. Mech. Eng. Sci. J. (Skopje), 2007, vol. 26, no. 1, str. 17-23.
() Research published in the international journalČUŠ, Franc, ŠOSTAR, Adolf. Zbiranje in posredovanje tehnoloških informacij. Stroj. vestn., 1987, 33, št. 4/6, str. 52-57. [COBISS.SI-ID 411652]
() Research published in the international journalČUŠ, Franc, BALIČ, Jože, ŽUPERL, Uroš. Genetic algorithm based optimisation of end milling parameters. V: JĘDRZEJEWSKI, Jerzy (ur.). Manufacturing flexibility design and development, (Machine engineering, Vol. 3, no. 1/2, 2003). Wroclaw: Editorial institution of the Wroclaw board of federation of scientific societies not, 2003, 2003, vol. 3, no 1/2, str. 116-126.
() Research published in the international journalČUŠ, Franc, BALIČ, Jože, ŽUPERL, Uroš. On-line cutting force modelling for end mills with corner radii based on regression networks. V: JĘDRZEJEWSKI, Jerzy (ur.). Machine tools and factories of the knowledge, (Machine engineering, Vol. 4, no. 1/2, 2004). Wroclaw: Machine engineering editorial office, Editorial institution of the Wroclaw board of federation of scientific societies federation NOT, 2004, 2004, vol. 4, no 1/2, str. 235-243.
() Research published in the international journalČUŠ, Franc, BALIČ, Jože. Combined system for off-line optimization and adaptive cutting force control. Journal of machine engineering, 2010, vol. 10, no 2, str. 25-35. [COBISS.SI-ID 13950230]
() Report from the international meeting printed in its entiretyČUŠ, Franc. Development question for competitive regional advantages. V: POLENAKOVIK, Radmil (ur.), KETIKIDIS, Panos (ur.), SOTIRIADOU, Anna (ur.). ICEIRD 2008 : International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, 8th - 11th May 2008, Skopje & Ohrid, Macedonia. Skopje: Business Start-up Centre, University "Ss. Cyril and Methodius", 2008, str. 220-252.
() Report from the international meeting printed in its entiretyČUŠ, Franc, MEŽNAR, Dušan. Inovativni potencial ne zajema le tehnologije in inovativno usmerjenih podjetij = Innovation potential does not include technology and innovative companies only. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), FERJAN, Marko (ur.), KERN, Tomaž (ur.), PAAPE, Björn (ur.). Nove tehnologije, novi izzivi : zbornik vabljenih predavanj in povzetkov referatov : conference proceedings of invited lectures and abstracts. Kranj: Moderna organizacija, 2009, str. 127-128.
() Monograph of the national importance, monographic edition,ČUŠ, Franc. Analiza konkurenčnih prednosti : vplivi strateških izzivov Daljnega vzhoda na preoblikovanje podjetij, (Zbirka Tehnologija). Maribor: Fakulteta za strojništvo, 1997. XI, 219 str,
() Research published in the international journalČUŠ, Franc. Vpliv različnih geometričnih oblik rezila na odrezovalne razmere pri čelnem frezanju. Stroj. vestn., 34 (1988), 7-9 ; str. 114-115. [COBISS.SI-ID 4530692]
() Research published in the international journalSCHULZ, Herbert, ČUŠ, Franc. Postopek frezanja z velikimi rezalnimi hitrostmi. Stroj. vestn., 1988, 34, št. 4/6, str. 44-48. [COBISS.SI-ID 961284]
() Research published in the international journalSCHULZ, Herbert, ČUŠ, Franc. High speed milling. Stroj. vestn., 1988, 34, št. 4/6, str. E 1-5. [COBISS.SI-ID 961540]
() Research published in the international journalČUŠ, Franc. Kovinska keramika - nadomestek za karbidne trdine. Stroj. vestn., 35, št. 1/3 (1989), str. 13-14. Ilustr. [COBISS.SI-ID 4527364]
() Research published in the international journalVREČER, Gorazd, ČUŠ, Franc. Model strateškega odločanja distribucije orodij z uporabo pravil mehke logike = Model od strategic determination of tool distribution based on the fuzzy rules. Stroj. vestn., 2000, letn. 46, št. 1, str. 5-13. [COBISS.SI-ID 3592987] JCR IF: 0.012, SE (101/102), engineering, mechanical, x: 0.461
() Research published in the international journalŠOSTAR, Adolf, ČUŠ, Franc. Vpliv toplotne obdelave na obdelovalnost materialov pri vrtanju. Stroj. vestn., 1983, let. 29, št. 10-12, str. 215-218. [COBISS.SI-ID 3324444]
() Research published in the international journalŠOSTAR, Adolf, ČUŠ, Franc. Načrtovanje preizkusov in izračun eksponentov za optimiranje odrezovanja. Stroj. vestn., 1984, let. 30, št. 9-10, str. 197-203. [COBISS.SI-ID 3324700]
() Research published in the international journalČUŠ, Franc. Odvisnosti in zakonitosti postopka čelnega frezanja. Stroj. vestn., 1986, 32, št. 4/6, str. 60-63. [COBISS.SI-ID 94468]
() Research published in the international journalČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš, KIKER, Edvard, MILFELNER, Matjaž. Adaptive controller design for feedrate maximization of machining process. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., Jul.-Aug. 2006, vol. 17, iss. 1/2, str. 237-240. [COBISS.SI-ID 10528278]
() Research published in the international journalČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš. Adaptive self-learning controller design for feedrate maximization of machining process. Adv produc engineer manag, Mar. 2007, vol. 2, no.1, str. 18-27. http://maja.uni-mb.si/files/apem/APEM2-1_18-27.pdf. [COBISS.SI-ID 11167510]
() Research published in the international journalKOPINA, Alenka, ČUŠ, Franc. Planiranje in optimizacija proizvodnje z informacijskim sistemom APO (Advanced Planning and Optimisation). Organizacija (Kranj), 2009, letn.42, št. 4, str. A194-A202. [COBISS.SI-ID 13341462]
() Research published in the international journalVEŽA, Ivica, BALIČ, Jože, ČUŠ, Franc, GRUBIĆ, Tonći. Indentifying core competencies of glass insulation and sealing production. V: CEBALO, Roko (ur.), SCHULZ, Herbert (ur.). 10th International Scientific Conference on Production Engineering [also] CIM 2005, June 15-17, 2005, Lumbarda, Korčula Croatia. Computer integrated manufacturing and high speed machining. [Zagreb]: Hrvatska udruga proizvodnog strojarstva: = Croatian association of production engineering, [2005], v-38-V-45. [COBISS.SI-ID]
() Research published in the international journalGEČEVSKA, Valentina, ČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš. Object oriented approach in computer aided process planning. V: DAVCEV, Danco (ur.), GÓMEZ, Jorge Marx (ur.). ICT innovations 2009. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, cop. 2010, str. 429-438, doi: 10.1007/978-3-642-10781-8_44. [COBISS.SI-ID 14041366]
() Research published in the international journalČUŠ, Franc, MILFELNER, Matjaž, BALIČ, Jože. Optimization of cutting forces in ball-end milling by GA. V: JĘDRZEJEWSKI, Jerzy (ur.). Machine tools and factories of the knowledge, (Machine engineering, Vol. 4, no. 1/2, 2004). Wroclaw: Machine engineering editorial office, Editorial institution of the Wroclaw board of federation of scientific societies federation NOT, 2004, 2004, vol. 4, no 1/2, str. 281-288.
() Research published in the international journalČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš, MILFELNER, Matjaž. Dynamic neural network approach for tool cutting force modelling of end milling operations. Int. j. gen. syst., October 2006, vol. 35, no 5, str. 603-618. [COBISS.SI-ID 10604310]
() Research published in the international journalČUŠ, Franc, ŽUPERL, Uroš. Model reference adaptive force and surface roughness control in milling. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., Feb. 2008, vol. 26, iss. 2, str.179-182. [COBISS.SI-ID 12349206]
() Monograph of the national importance, monographic edition,ČUŠ, Franc. Modeling and optimization of metal cutting. Maribor: Faculty of mechanical engineering, Laboratory for cutting, 2005. VII, 336 str., ilustr. ISBN 86-435-0677-X. [COBISS.SI-ID 54406145]
() Monograph of the national importance, monographic edition,ČUŠ, Franc , GEČEVSKA, Valentina. Intelligent manufacturing systems. Skopje: Faculty of Mechanical Engineering, 2007. VII, 166 str., ilustr. ISBN 978-9989-2701-0-9. [COBISS.SI-ID 69210890]
() Monograph of the national importance, monographic edition,BALIČ, Jože, VEŽA, Ivica, ČUŠ, Franc. Napredne proizvodne tehnologije. Maribor:Fakulteta za strojništvo; Split: Fakultet elektrotehnike, strojarstva ibrodogradnje, 2007. V, 219 str., ilustr. ISBN 86-435-0777-6. [COBISS.SI-ID 56896001]
() Monograph of the national importance, monographic edition,GEČEVSKA, Valentina (ur.), ČUŠ, Franc (ur.). Intelligent production systems way to competitiveness and innovative engineering. Skopje: Mašinski fakultet; Maribor:Faculty of Mechanical Engineering, 2009. VIII, 269 str., ilustr. ISBN 978-9989-2701-4-7. [COBISS.SI-ID 80168714]
TitleScientific areaHigher education institutionElection date
Guest ProfessorProizvodni sistemi, organizacija i menadžment (menađment inovacija i promena)Faculty of Technical Sciences17.09.2009.