Нострификација дипломе


04.04.2020. - 14:27 

Признавање стране школске исправе у основном и средњем образовању и васпитању:

Кандидати из Републике Српске конкуришу као и кандидати из Републике Србије и није потребно да врше нострификацију дипломе. Сви остали кандидати који не долазе из Републике Србије треба да ураде нострификацију дипломе.

Влада Републике Србије 06. септембра 2018. године, Одлуком 05 број: 02-7912/2018-02 основала је Агенцију за квалификације. Поступак за признавање страних основношколских, средњошколских и високошколских исправа и поступак давања одобрења за стицање статуса ЈПОА, почев од 05. априла 2019. године, подноси се Агенцији за квалификације, која се налази на адреси: Београд, Ул. Мајке Јевросиме број 51.

Све додатне информације можете добити на mail адреси: agencija@azk.gov.rs.