ПЕТ ЖЕЉА


10.01.2022. - 13:46 

Кандидат има право да се пријави на највише пет студијских програма, при чему је дужан да полаже пријемне испите за све одабране студијске програме (ако су пријемни испити различити, тада кандидат плаћа цену сваког пријемног испита). Ако се полаже математика са тестом склоности за упис више области, полаже се математика и за сваку област тест склоности (тест склоности се плаћа 50% за сваку проверу).

На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу (1), и наводи списак осталих жеља по приоритету (2, 3, 4, 5). Пријавни лист се попуњава у виду онлине форме  уколико кандидат пријаву врши онлине или се предаје на дан пријаве у Амфитеатрима Факултета.

Кандидат који је конкурисао на два, односно три, четири или пет студијских програма рангира се на следећи начин:
Прво се врши рангирање по првој жељи. Уколико је студент испунио услове за упис на буџет ту се завршава рангирање. У случају да је на првој жељи студент на самофинансирању или није уопште испунио услове за упис, онда се рангира на другој па онда на трећој, четвртој и петој жељи. Студенти се на свим ранг листама равноправно рангирају, без обзира да ли им је то прва или друга жеља.


Студијски програми груписани по пријемном испиту:

1. Пријемни испит МАТЕМАТИКА
Енергетика, електроника и телекомуникације - Е1   
Рачунарство и аутоматика - Е2   
Мехатроника   
Софтверско инжењерство и информационе технологије   
Примењено софтверско инжењерство   
Мерење и регулацију   
Биомедицинско инжењерство   
Инжењерство информационих система   
Информациони инжењеринг
Анимација у инжењерству   

Кандидати који полажу пријемни испит МАТЕМАТИКА као остале жеље могу да наведу студијске програме за које се полажу пријемни испити МАТЕМАТИКА, МАТЕМАТИКА СА ЛОГИКОМ, МАТЕМАТИКА СА ТЕСТОМ СКЛОНОСТИ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО.2. Пријемни испит МАТЕМАТИКА СА ЛОГИКОМ
Индустријско инжењерство   
Инжењерски менаџмент   
Производно машинство   
Механизација и конструкционо машинство   
Енергетика и процесна техника   
Техничка механика и дизајн у техници   
Инжењерство заштите животне средине   
Инжењерство заштите на раду   
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара   
Саобраћај и транспорт   
Поштански саобраћај и телекомуникације   
Геодезија и геоинформатика
Чисте енергетске технологије
Електротехника
Софтверске и информационе технологије  3. Пријемни испит МАТЕМАТИКА СА ТЕСТОМ СКЛОНОСТИ ЗА ГРИД
Графичко инжењерство и дизајн   
Кандидати који полажу овај пријемни испит могу да наведу као остале жеље студијске програме за које се полаже пријемни испит МАТЕМАТИКА СА ЛОГИКОМ И МАТЕМАТИКА СА ТЕСТОМ СКЛОНОСТИ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО.4. Пријемни испит МАТЕМАТИКА СА ТЕСТОМ СКЛОНОСТИ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО
Грађевинарство    
Ако кандидати који полажу пријемни испит МАТЕМАТИКА СА ТЕСТОМ СКЛОНОСТИ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО желе да неведу и друге студијске програме у обавези су да плате и полажу пријемне испите за те студијске програме.


___________
* За пријемне испите: МАТЕМАТИКА СА ЛОГИКОМ, МАТЕМАТИКА СА ТЕСТОМ СКЛОНОСТИ ЗА ГРИД И  МАТЕМАТИКА СА ТЕСТОМ СКЛОНОСТИ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО полаже се исти тест из математике. а различити тестови провере склоности односно логике. Кандидати који полажу два или три од наведених пријемних испита плаћају један пријемни испит у целости и још 50% од цене пријемног испита за сваки додатни тест провере склоности односно логике.

Пример: Уколико кандидат жели да конкурише на: Индустријско инжењерство; Графичко инжењерство и дизајн и Грађевинарство - полагаће један тест из математике и три различлита додатна теста (један за ИИ, други за ГРИД и трећи за ГРАЂ).
___________5. Пријемни испит ТЕСТ ИЗ ОБЛАСТИ АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ; УРБАНИЗАМ; МАТЕМАТИКА, ГЕОМЕТРИЈА И РАЧУНАРИ; САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА, ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА; УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН У АРХИТЕКТУРИ
Архитектура   

Кандидати који раде овај пријемни испит могу без додатног полагања да наведу као остале жеље студијске програме Грађевинарство, Сценска архитектура техника и дизајн као и студијске програме за које се полаже пријемни испити МАТЕМАТИКА СА ЛОГИКОМ.6. Пријемни испит ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАНОСТИ И РАЗГОВОР СА КОМИСИЈОМ
Сценска архитектура, техника и дизајн