Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер грађевинарства (Маст. инж. грађ.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Грађевинско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

BIM у грађевинарству22000.007
Мостови22000.006
Бетонске конструкције инжењерских објеката32000.004
Трајност и процена стања бетонских конструкција31100.004
Сеизмичка анализа конструкција32000.004
Стручна пракса00006.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Пројектовање бетонских и металних мостова22000.004
Изборна група 144000.0010
Студијски истраживачки рад - мастер рад00080.0010
Израда и одбрана мастер рада00007.008
 Документа