Едиција "Техничке науке - монографије"

1 Момчило Новковић, "Нелинеарни модели временских серија. Допринос теорији и пракси"29.04.2015.20150429
2 Марин Гостимировић, Драгоје Миликић, "Управљање топлотним појавама при обради брушењем"30.03.2015.20150330
3 Ристо Ковач, "Основи теорије очвршћавања одливака"27.03.2015.20150327
4 Радивоје Бјелаковић, "Оптимизација мреже даљинског грејања"02.04.2015.20150402
5 Тихомир Ђорђевић, Вук Богдановић, "Капацитет путних и уличних укрштања. Приоритетне раскрснице (нови концепт)"26.03.2015.20150326
6 Владимир Катић, "Квалитет електричне енергије - виши хармоници"26.03.2015.20150326
7 Драгољуб Новаковић, "Руковање материјалом у графичким системима"26.03.2015.20150326
8 Срђан Колаковић, "Воде Војводине - неки аспекти функционалности система за заштиту од спољних и унутрашњих вода на подручју Војводине"27.03.2015.20150327
9 Радо Максимовић, "Сложеност и флексибилност структура индустријских система"27.03.2015.20150327
10 45 година Катедре за машинске конструкције, транспортне системе и логистику27.03.2015.20150327
11 Улога и значај професора Живојина Ћулума у популаризацији науке25.03.2015.20150325
12 Катарина Герић, "Прслине у завареним спојевима"30.03.2015.20150330
13 Душан Миловић, Митар Ђого, "Грешке у фундирању"31.03.2015.20150331
14 Душан Малбашки, "Објекти и објектно програмирање кроз програмске језике C++ i Pascal"31.03.2015.20150331
15 Радош Радивојевић, "Факултет техничких наука: развој - делатност - резултати"08.04.2015.20150408
16 Владимир Милачић, "Индустрија знања: нова магистрала одрживог развоја"30.03.2015.20150330
17 Иво Маринић, "Економске основе урбаног развоја"25.03.2015.20150325
18 Ружа Халаши, Илија Ћосић, Тибор Халаши, "Наш Тесла"11.12.2013.20131211
19 Горан Анђелић, "Инвестирање"31.03.2015.20150331
20 Миодраг Стевић, "Повећење течности мерења нумерички управљаних мерних машина"31.03.2015.20150331
21 Павел Ковач, "Моделирање процеса обраде: факторни планови експеримента"01.04.2015.20150401
22 Драгана Бајић, "Претрага, синхронизација, секвенце и стања: један другачији приступ Search, Synchronization, Sequences, States: A Diffrent Approach"31.03.2015.20150331
23 Никола Радаковић, "Развој базе знања за пројектовање технологије обраде"25.03.2015.20150325
24 Милинко Васић, "Геотехничко класификовање стенских маса за подземне објекте"01.04.2015.20150401
25 Душко Ђурић, "Слив реке Саве на подручју Републике Српске - неки аспекти одбране од поплава и коришћења вода"25.03.2015.20150325
26 Драган Кукољ, "Системи засновани на рачунарској интелигенцији"03.04.2015.20150403
27 Радомир Фолић, Борјан Поповић, "Парцијално претходно напрегнуте конструкције"08.04.2015.20150408
28 Јован Тепић, "Истраживање утицаја масе и брзине шинских возила на вредност отпора од кривине"08.04.2015.20150408
29 Бојан Тепавчевић, "Тргови у Војводини: морфогенеза, физичка структура и функције"31.03.2015.20150331
30 Мирјана Марковић, "Покренимо нити... Научимо ткати"11.12.2013.20131211
31 Љубомир Шоош, Јанко Ходолич, "Управљање отпадом у Словачкој"31.03.2015.20150331
32 Тибор Халаши, Илија Ћосић, Ружа Халаши, "Милутин Миланковић као инспирација"03.04.2015.20150403
33 Драгана Поповић, Весна Спасић Јокић, Горадана Ђурић, "Чернобиљ: више од акцидента?"03.04.2015.20150403
34 Здарвко Тешић, Ратко Николић, "Програми, технологије, организација и управљање развојем компетитивног села"26.03.2015.20150326
35 Ференц Часњи, Трипо Торовић, Владимир Музикравић, "Енергетска ефикасност трактора"08.04.2015.20150408
36 Радомир Фолић, Дамир Зенуновић, "Спрегнуте конструкције челик - бетон"31.03.2015.20150331
37 Алпар Лошонц, Андреа Иванишевић, Славица Митровић, "Глобализација - решења и дилеме"03.04.2015.20150403
38 Владимир Милачић, "Политичка економија индустрије знања - елементи теорије и праксе - Political Economy of Knowledge Industry - Elements for Theory and Praxis"03.04.2015.20150403
39 Ференц Часњи, Трипо Торовић, Иван Клинар, Петар Малешев, Бранислав Веселинов, Живота Антонић, Небојша Николић, Борис Стојић, Драган Ружић, Јован Дорић, "Актуелни правци развоја трактора"03.04.2015.20150403
40 Бранко Шкорић, Дамир Какаш, "Карактеризација површина микро и нано превлака"03.04.2015.20150403
41 Јелена Киурски, "Регистар полутаната графичке индустрије Новог Сада"03.04.2015.20150403
42 Славка Николић, "Менаџмент између мислећег и осећајног"31.03.2015.20150331
43 Владан Радловачки, "Општи модел и оцењивање ефикасности система менаџмента квалитетом у складу са захтевима серије стандарда ISO 9000"31.03.2015.20150331
44 Војин Грковић и Александар Јовановић, "Термоенергетска постројења - пројектовање технологије рада и управљање ризицима"03.04.2015.20150403
45 Алпар Лошонц, Андреа Иванишевић и Славица Митровић, "Структурална криза – форме и узроци"08.04.2015.20150408
46 Илија Ћосић, Владимир Катић, Илија Ковачевић, Јанко Ходолич, Радо Максимовић и Срђан Колаковић, "ФТН на путу ка Европском образовном простору"08.04.2015.20150408
47 Мирјана Крањац, "Реализација пројеката уз подршку фондова Европске уније"08.04.2015.20150408
48 Душан Гвозденац, Бранка Накомчић-Смарагдакис и Бранка Гвозденац-Урошевић, "Renewable energy"31.03.2015.20150331
49 Ђорђе Вукелић, "Аутоматизовано пројектовање прибора"26.03.2015.20150326
50 Душан Гвозденац, Бранка Гвозденац-Урошевић и Зоран Морвај, "Енергетска ефикасност"25.03.2015.20150325
51 Милан Шуњеварић и Бранислав Тодоровић, "Радио-релејне и сателитске комуникације"08.04.2015.20150408
52 Ђурђица Стојановић, "Логистички аутсорсинг"29.04.2015.20150429
53 Синиша Кузмановић, Милан Иконић и Зоран Анишић, "Менаџмент животним циклусом производа"11.12.2013.20131211
54 Жељка Бојанић "Задовољство послом научних радника"12.02.2015.20150212
55 Алпар Лошонц, Андреа Иванишевић "Процеси деиндустријалицазије"25.03.2015.20150325
56 Раде Дорословачки, Владимир Катић "Развојне активности наставног процеса на ФТН-у"25.03.2015.20150325
57 Александар Ковачевић "Истраживање текста и примена"05.03.2015.20150305
58 Драган Говедарица, Дуња Соколовић "Семулација емулзија коалесценцијом у слоју влакана"29.04.2015.20150429
59 Себастијан Балош "Перфориране плоче за балистичку заштиту"31.01.2017.20170131
60 Гордана Милосављевић "Развој пословних информационих система вођен моделима"31.01.2017.20170131
61 Раде Дорословачки,..и др. "Успешност студирања на Факултету техничких наука у Новом Саду"31.01.2017.20170131
62 Драган Ружић "Микроклима у моторним возилима"31.01.2017.20170131
63 Раде Дорословачки,..и др "Ефикасност мастер академских студија на Факултету техничких наука у Новом Саду"31.01.2017.20170131
64 Горан Савић, Милан Сегединац "Софтверска инфраструктура за управљање курикулумом у електронској настави"31.01.2017.20170131
65 Срђан Вулановић, Иван Бекер, Милан Делић "Пројектовање интегрисаног система менаџмента на основу ризика"31.01.2017.20170131
67 Раде Дорословачки ... [и др.], Правци развоја струковних студија на Факултету техничких наука у Новом Саду31.01.2017.20170131
66 Милан Зељковић, Слободан Табаковић, Зоран Милојевић, Александар Живковић, Слободан Навалушић "Савремени прилази у развоју производа специфичне намене"31.01.2017.20170131
68 Игор Дејановић "Софтверски алати за дизајнирање и имплементацију језика специфичних за домен"31.01.2017.20170131